Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF bistår Makedonia med å inkludere funksjonshemmede i arbeidslivet

Initiativet "Society for All" - "Workplace for All" søker å knytte stakeholders fra myndighetene, brukerorganisasjoner (Disabled Persons Organisations - DPOs), bedrifter (SMEs) og akademia sammen for å bidra til et arbeid med bedre forståelse av situasjonen i Makedonia og forbedring av betingelsene i arbeidslivet for personer med funksjonshemminger. 8. desember ble det avholdt en workshop i Skopje med tittelen "Workplaces for persons with disabilities in Macedonia" hvor fokuset var å samle stakeholders fra ulike områder for å diskutere utfordringer og behov rundt temaet.

Cathrine Valsø fra International Operations ved SINTEF Teknologi og samfunn er prosjektkoordinator og initiativtaker til workshop'en i Makedonia.

Workshopen samlet ca 40 deltakere som representerte de fire ulike grupper av stakeholdere: Bedrifter, myndigheter, akademia og brukerorganisasjoner. I tillegg var også ulike NGOer (non-governmental organizations) til stede. Representater fra disse holdt innlegg ut fra deres perspektiv på behov og utfordringer, og diskusjonen viste at det virkelig er behov for et slikt prosjekt. Prosjektinitiativet har fått stor aksept og støtte i Makedonia.


Trenger kunnskap

Situasjonen for personer med spesielle behov i det makedonske arbeidslivet er i all hovedsak styrt av "Law of Protective Companies" som gir bedriftene offentlige tilskudd for å ansette funksjonshemmede. Lover og reguleringer gir arbeidere med funksjonshemming de samme rettigheter som funksjonsfriske, men i praksis er det store utfordringer. Det er et behov for mer kunnskap om hjelpemidler og tilpasninger, så vel som tilgjengelighet til arbeidslivet og lovgivning.

Samarbeider med lokale aktører
SINTEF Teknologi og samfunn og SINTEF Helse har i samarbeid med lokale aktører utarbeidet planer for en pilotfase, hvor denne workshopen var et viktig utgangspunkt for videre arbeid. Viktige samarbeidspartnere er "Institute of Special Education and Rehabilitation" (University of St. Cyril and Methodius, Skopje) og brukerorganisasjonen PolioPlus (DPO), samt "Ministry of Labour and Social Policy".

Planlegger pilotstudie i 2006
I 2006 ønsker vi å gjennomføre en pilotstudie som vil gi forskningsbasert kunnskap om arbeid og arbeidsbetingelser for personer med funksjonshemming i Makedonia. Et viktig fokus er også bevisstgjøring rundt koblingen mellom akademia, brukerorganisasjoner, bedrifter og myndigheter i kapasitetsbygging for forbedring av rettigheter og betingelser for funksjonshemmede på arbeidsplassen. Målet er å bruke disse resultatene til å utvikle et rammeverk og arbeidspakker for et større hovedprosjekt som binder aktørene sammen og realiserer flere ulike underprosjekter.

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}