Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF bidrar til kunnskapsløft for en region

Øygarden, Fjell og Sund kommuner utenfor Bergen har gått i partnerskap med SINTEF for å få i gang næringsutvikling i regionen.

Fra venstre: Ordfører Albrigt Sangolt, Sund kommune, Olav Martin Vik, Øygarden kommune, konsernsjef Unni Steinsmo, SINTEF og ordfører Jan Utkilen, Fjell kommune.
Foto: Svein Tønseth

I stedet for å ansette næringssjef eller tiltakskonsulent, har de tre Vestlands-kommunene opprettet kompetanse- og utviklingsselskapet ”Gode sirklar” som skal jobbe med næringsutvikling, utdanning og kultur.

Selskapet skal driftes av SINTEF, og avtalen mellom de fire partene ble underskrevet 3. oktober.

Forskerne vil sørge for å utvikle prosjekter rettet mot næringslivet. Arbeidet er allerede i gang med å skaffe et ekspertsenter på undervannsteknologi i Fjell kommune. For å koble næringsutvikling og utdannelse sammen, er samtlige ungdomsskoler i kommunene involvert med 2-3 bedrifter og driver såkalt ”virkelighetsundervisning”. Private bedrifter er med og finansierer nye skolebygninger og konferansefasiliteter med mange titalls millioner. Høyskolen i Bergen har i tillegg som mål å gi mastergrad i undervannsteknologi.

Det jobbes også med å utvikle kvaliteter i regionene så folk vil bosette seg her. En privat utviklingsgruppe har avtale med grunneiere i regionen for å utvikle et mangfoldig bysamfunn med 3-5000 boliger samt næringsvirksomhet. Selskapet ”Gode Sirklar”, arkitekt og planleggere er i gang med å utvikle konsepter.

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}