Til hovedinnhold
Norsk English

SIMRAD Optronics pris til SINTEF-forskere

SIMRAD Optronics pris i elektrooptikk for 2005 er tildelt forskerne Odd Løvhaugen og Ib-Rune Johansen, som begge jobber ved SINTEF IKT i Oslo, henholdsvis Optiske målesystemer og data-analyse og Mikrosystemer og nanoteknologi.

Prisen ble delt ut på Norsk Fysisk Selskaps Fysikermøte 12. august 2005.

SIMRAD Optronics pris i elektrooptikk gis for et norsk arbeid på fagområdet elektro-optikk eller et arbeid der elektro-optiske metoder er anvendt. Prisen deles ut hvert annet år. Arbeidet skal være av høy faglig kvalitet og skal være utført i løpet av de siste 5 årene før prisutdelingen. Prisen deles ut av Norsk Fysisk Selskap i samarbeid med SIMRAD Optronics.

Forskerne Odd Løvhaugen og Ib-Rune Johansen har utviklet lavkost spektrometre basert på diffraktive optiske elementer (DOE). Med DOE-teknologien kan de typiske optiske komponentene i et spektrometer, erstattes av en liten plastbit på 1cm2 produsert med CD-teknologi. Dette betyr at spektrometeret blir langt billigere å produsere en dagens standard instrumenter, noe som åpner muligheter for konsumentprodukter basert på optisk spektroskopi.

Med den lille plastbiten kan lys ved ulike bølgelengder styres og fokuseres dit man vil i rommet, mens andre bølgelengder undertrykkes. I en spektrometeranvendelse vil en kunne fokusere 5 fritt valgte bølgelengder i rommet slik at disse skannes over en detektor. Unikt for spektrometeret er at algebra kan utføres direkte i målingen ved f.eks. å fokusere to bølgelengder til samme punkt i rommet og i ønsket styrkeforhold. Dermed kan deler av dataanalysen gjøres direkte i målingen, noe som både reduserer støy og kan øke følsomheten i målingene. Innenfor telekommunikasjon kan denne evnen til selektiv styring av lys f. eks. benyttes til å styre lys ved ulike bølgelengden som kommer i samme fiber in på ulike ut-fibre.

Arbeidet er et eksempel på hvordan en ved å benytte dagens teknologi innen ett område kan utvikle nye produkter og instrumenter innen andre felt.

Spektrometeret har en rekke mulige anvendelsesområder. Med sine lave produksjonskostnader og mulighet for å benytte vanlige lyspærer som lyskilde har det potensial som industrielt produkt. Arbeidet er presentert i internasjonale fora og er også patentert.

(Pressemelding fra Norsk Fysisk Selskap)

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link} og {DynamicContent:Ansatt link}