Til hovedinnhold
Norsk English

Rumensk besøk til SINTEF

Torsdag 3. november fikk SINTEF i Oslo besøk av en rumensk delegasjon under ledelse av statssekretær Anton Anton som er ansvarlig for forskningen i Romania.

Fra venstre dr. ing. Liviu Jalba fra bedriften Microelectrica S.A., avdelingsdirektør/ekspedisjonssjef i Forsknings- og utdannelsesdepartementet Ionel Andrei, fungerende ambassadør Anamaria Almasan, statssekretær i Forsknings- og utdannelsesdepartementet Anton Anton, forskningsdirektør Ernst H. Kristiansen og seniorforsker Ovidiu Vermesan. Dag Ausen og Anders Stølan var ikke til stede da bildet ble tatt.

Blant de øvrige medlemmer av delegasjonen var Romanias fungerende ambassadør i Norge, Anamaria Almasan, leder for forskningsdepartementets avdeling for europeiske programmer dr. ing. Ionel Adrei og leder for bedriften Microelectrica S.A. dr. Liviu Jalba.

På SINTEFs side av bordet satt forskningsdirektør Ernst H. Kristiansen, seniorforsker Ovidiu Vermesan, seniorrådgiver Dag Ausen og forskningssjef Anders Stølan.

Besøket har sitt utspring i at Microelectrica S.A og SINTEF er deltakere i EU-prosjektet HASTAC. Tidligere i høst var det styringskomitémøte i prosjektet i Bucuresti. I den forbindelse var det presentasjon og diskusjon omkring forskning i Romania. I etterkant av diskusjonen inviterte Ernst Kristiansen representanter fra rumenske FoU-myndigheter til Norge og SINTEF for å studere hvordan vi organiserer FoU-virksomhet, både fra SINTEF og fra myndighetenes side.

Møtet ble lagt opp med presentasjon av SINTEF og hvordan vi arbeidet. Videre presenterte avdelingen International Operations v/Anders Stølan SINTEFs internasjonaliseringsstrategi. Besøket på SINTEF ble avsluttet med en omvisning på MiNaLab.

SINTEF var vertskap og hadde delegasjonen med på besøk til Norges forskningsråd og Nærings- og handelsdepartementet for å kunne gi en helhetlig innføring i næringsrettet norsk forskning.

Tekst og foto: Jan Helstad