Til hovedinnhold
Norsk English

Olje- og energiminister Thorhild Widvey besøkte SINTEF og NTNU

Tirsdag 15. februar besøkte olje- og energiminister Thorhild Widvey NTNU og SINTEF. Konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF trakk i sin velkomsttale fram det tette faglige og strategiske samarbeidet mellom SINTEF og NTNU.

Olje- og energiminister Thorhild Widvey og konserndirektør ved SINTEF Olje og energi, Sverre Aam.
Foto: Mette K. Høiseth

- Interaksjonen mellom universitet, forskningsaktør og industri er en pionermodell som Norge har drevet med i mange år. Nå kommer representanter fra flere EU-land hit for å studere hvordan vi gjør dette. Selv ved Max Planck Institute er SINTEF-modellen blitt et begrep, sa Steinsmo, og viste til Snøhvit. 



Forskning lønner seg

- Forskningen som ligger til grunn for driften av Snøhvit skjedde nettopp ved NTNU og SINTEF. Den var i sin tid finansiert gjennom SPUNG-programmet, som den gang ble karakterisert som en fiasko. Nå vet vi at dette i høyeste grad er blitt en suksess. Eksemplet viser at forskning er lønnsomt over tid, sa Steinsmo.

Også rektor Hiis-Hauge ved NTNU benyttet anledningen til å sette Trondheims-stempel på store deler av Snøhvit-prosjektet. Han påpekte også at NTNU utdanner 200 kandidater til energisektoren i Norge.
- Uten disse ville vi gått helt i stå. Vi vet at forskning lønner seg, sa rektoren.


Skal vokse internasjonalt
Etter velkomsttalen benyttet Widvey anledningen til å spørre om hvor SINTEF og NTNU i framtida venter vekst.
Svaret fra Steinsmo var entydig: Vi skal vokse internasjonalt, ikke minst innenfor EU.

I løpet av et fire timers tett program, skulle olje- og energiministeren få med seg siste nytt om utfordringer og muligheter knyttet til hydrogen – og det svært aktuelle temaet renseteknologi for gasskraft. Hun ble også orientert om sårbarheten i det norske og nordiske kraftsystemet.


Program for ministerbesøket 15. februar 2005

Møteleder: Konserndirektør SINTEF Olje og energi, Sverre Aam

  • kl. 09.50 -10.10: Velkommen til SINTEF og NTNU v/Konsernsjef Unni Steinsmo og Professor Arne M. Bredesen
  • kl. 10.10-10.30: Sårbarhet i det norske og nordiske kraftsystemet v/Forskningssjef Petter Støa
  • kl. 10.30-10.50: Økt oljeutvinning v/Professor Jon Kleppe og Adm. dir. SINTEF Petroleumsforskning David Lysne
  • kl. 10.50-11.10: Utfordringer i Barentsregionen v/Adm.dir. MARINTEK Oddvar Aam.
  • kl. 11.10-11.45: Gassteknisk senter NTNU-SINTEF - Utnyttelse av naturgass i Norge til energiformål og industrielle produkter v/Direktør Gassteknologi Nils A. Røkke og Forskningsleder Gabriella Tranell.

kl. 11.45-12.30 Lunsj

  • kl. 12.30-13.10: Renseteknologi for gasskraft v/Professor Olav Bolland
  • kl. 13.10-13.30: Hydrogen v/Forskningsleder Steffen Møller Holst.
  • kl. 13.30-13.50: Senter for fornybar energi ved NTNU-SINTEF (småkraft, vind, bio, sol, kraft fra havet) v/Professor Johan Hustad
  • kl. 13.50-14.45: Omvisning i de energitekniske laboratoriene på Gløshaugen.
  • kl. 15.00-15.30:  Omvisning i Havlaboratoriet på Tyholt (MARINTEK).