Til hovedinnhold
Norsk English

Ny utnevning til teknisk kontrollorgan

SINTEF IKT v/ Senter for jernbanesertifisering har mottatt en ny utnevning til teknisk kontrollorgan, denne gangen for konvensjonelle tog. Vi er tidligere utnevnt for høyhastighetstog.

Utnevnelsene er i henhold til

  • EU-dirkektiv 2001/16/EF om samtrafikkevnen, dvs tog som krysser landegrensene, i det europeiske konvensjonelle jernbanesystemet. Utnevnt 27.september 2005
  • EU direktivet 96/48/EC om samtrafikkevnen for det trans-europeiske høyhastighetsjernbanesystemet. Utnevnt 16. desember 2003.

Dette betyr at SINTEF kan påta seg oppdrag for hele EU/EØS-området innenfor kontroll og vurdering av interoperabilitet av sikringsanlegg både for konvensjonelle og høyhastighetstog.