Til hovedinnhold
Norsk English

Ny teknologi overvåker olje- og gassbrønner

Oppstartsbedriften ResMan AS - et knoppskudd fra SINTEF og IFE - skal lage kjemisk intelligente materialer for å overvåke væskestrømning i olje- og gassbrønner. Det hele skal skje uten noen form for kabler.

Firmaet etableres med to gründere, Fridtjof Nyhavn  fra SINTEF Petroleumsforskning og Anne Dalager Dyrli fra SINTEF Materialer og kjemi.
Foto: Thor Nielsen

Selskapet er etablert med aktiv støtte fra Statoil Innovation AS, og løsningene skal på en kostnadseffektiv måte fjerne usikkerhetsmomenter rundt hva som skjer i en olje- og gassbrønn:
Hva strømmer hvor, hvor mye og hvordan utvikler dette seg over tid?
Operatørene vil få en bedre forståelse av fysikken i undergrunnen og dermed grunnlag for å kunne optimalisere utvinningen av olje og gass.

Oljeselskapene jobber kontinuerlig med å få fram nye teknologier og metoder som kan gi dem mer informasjon fra olje- og gassreservoarer. Tradisjonelt har man senket kabelbaserte måleinstrumenter ned i brønnene. En naturlig videreutvikling har vært å plassere måleinstrumenter permanent i brønnen for å få et mer kontinuerlig bilde av undergrunnsfysikken. Det er på dette området IFE og SINTEF, i samarbeid med norske og internasjonale oljeselskaper, har jobbet med å utvikle permanente, pålitelige og konkurransedyktige teknologiløsninger.

De kjemisk intelligente materialene baserer seg på polymerer. Disse reagerer med omgivelsene gjennom å sende ut unike sporstoffer. Ved å plassere polymerenhetene utover i brønnene og sørge for at sporstoffene kan kjennes igjen når de kommer til overflaten, får operatørene verdifull informasjon om undergrunnsstrømningene og hvordan disse utvikler seg over tid.

ResMan AS vil henvende seg til et stort verdensmarked, og foreløpige markedskontakter tyder på stor interesse for produktet i mange land. Firmaet etableres med to gründere, Fridtjof Nyhavn fra SINTEF Petroleumsforskning og Anne Dalager Dyrli fra SINTEF Materialer og kjemi. Aksjonærene i det nye firmaet er foruten gründerne, SINTEF Venture, IFE og Statoil Innovation AS.

Kontakt:
Fridtjof Nyhavn, tlf. 930 30 224
Anne Dalager Dyrli, tlf. 932 05 538