Til hovedinnhold
Norsk English

NTNU og SINTEF inngår avtale om strategisk samarbeid

NTNU og SINTEF har samarbeidet godt i over femti år. Skjerpet internasjonal konkurranse får nå de to partnerne til å knytte en enda sterkere allianse.

Tirsdag 8. februar markerer en historisk milepæl i samarbeidet mellom NTNU og SINTEF. Styrene i de to institusjonene vedtok i et likelydende vedtak å utvide det strategiske samarbeidet mellom NTNU og SINTEF.

Forskningsmiljøet i Trondheim ønsker å fremstå som fremragende i internasjonal sammenheng, og da er NTNU og SINTEF best tjent med å stå sammen.

- EUs 7. rammeprogram legger opp til internasjonale alliansedannelser, og utfordringen for NTNU og SINTEF blir å fremstå som en attraktiv partner i det europeiske samarbeidet, påpeker universitetsdirektør Per Ivar Maudal. - Både størrelse og kvalitet vil være avgjørende for å vinne internasjonale kontrakter i fremtiden, sier strategidirektør Gunnar Sand i SINTEF.

Derfor mener ledelsen ved de to institusjonene at det er riktig å inngå en langsiktig, forpliktende allianse.

Felles strategisk ledelse
NTNU og Sintef vil etablere en felles strategisk ledelse innenfor de områder som er berørt av samarbeidet. Dette vil bli et arbeidsutvalg med tre representanter fra ledelsen ved hver institusjon. Utvalget rapporterer til begge styrer, og får ansvar for å avstemme felles strategier med strategiene i egen organisasjon. På lavere nivå i organisasjonene vil det også etableres arbeidsutvalg som skal ivareta det daglige samarbeidet.

Det skal utvikles en felles strategiplan som omfatter følgende områder:

  • Internasjonalisering
  • Faglige hovedprioriteringer
  • Forsknings- og næringspolitikk
  • Merkevarebygging
  • Tungt vitenskaplig utstyr og fysisk infrastruktur, inkludert bygninger

Styrene ved NTNU og SINTEF skal møtes hvert halvår for å vedta og følge opp felles strategier.

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med:

Rektor Eivind Hiis Hauge, NTNU
Tlf: 73 59 80 11, e-post

Strategidirektør Gunnar Sand, SINTEF
Tlf : 930 58 503, e-post