Til hovedinnhold
Norsk English

Lite surfing på eldrebølgen i norsk industri

En håndfull norske selskaper har klart å markere seg internasjonalt som leverandører til den voksende pleie- og omsorgssektoren. Men industri-Norge har fått mindre ut av dette markedet enn våre nordiske naboer.

Det fastslår SINTEFs Espen H. Aspnes, representant for det offentlig finansierte InnoMed-programmet som er etablert for å øke innovasjonsevnen i norsk helseindustri.


Få norske flagg
I fjor var Aspnes ringside under den store messen RehaCare i Düsseldorf.  Arrangementet var viet hjelpemidler for funksjonshemmede og eldre. 36 danske bedrifter hadde stands på utstillingen. Norge var til sammenlikning representert med tre firma under eget flagg.

– Ytterligere noen norske bedrifter var representert på RehaCare gjennom datterselskaper og utenlandske forhandlere. Men forskjellen på den norske og danske oppslutningen sier likevel noe om ulikheter i Nordens satsing på feltet, sier Aspnes.


Etterspør støttetiltak
SINTEF-medarbeideren jobber nært opp mot den norske hjelpemiddelbransjen – og vet hvor skoen trykker.

– Norske helsesektorbedrifter etterspør offentlige støttetiltak som skal gjøre det enklere å entre det internasjonale markedet. Våre nordiske naboland, som også er EU-medlemmer, ser ut til å ha vært flinkere til å støtte opp om sine bedrifter uten å komme i konflikt med EU/EØS-reglementet, sier Aspnes.


Noen har klart det
Men noen norske bedrifter har klart å få innpass på det voksende internasjonale hjelpemiddelmarkedet. Aspnes trekker fram følgende knippe firma som eksempler på det:

  • Hand-Pro AS, Hønefoss: Hovedfokus på elektriske rullestoler og biltilpasning. Har hatt imponerende driftsresultater de siste årene. Oppkjøpt av svenske Etac AB i fjor, men skal drives videre som selvstendig selskap.
  • Møller Vital AS, Oslo: Resultat av fusjon mellom Molift (personløftere) og Jacsy Gruppen (senger og løfte-/hvilestoler). Har kjøpt svenske Närkes Vital AB, produsent av sykehjemssenger. Omsetningen utenfor Norge nærmer seg nå 50 prosent av konsernomsetningen.
  • HandiCare, hovedkontor i Moss: Et lite forretningseventyr som startet da tre rullestolbrukere etablerte selskapet Rullestolekspertene AS i 1986. I dag er HandiCare størst i Norden på ombygging av biler til funksjonshemmede. Selskapet er også en betydelig leverandør av medisinsk-teknisk utstyr til sykehussektoren. Firmaet eksporterer til rundt 15 land og har datterselskap i Sverige og Tyskland.
  • Alu Rehab AS, Sandnes: Etablert i 1989 av medarbeidere med bakgrunn fra sykkelfabrikken Øglænd DBS og grytefabrikken Polaris. Produserer kundetilpassede manuelle rullestoler. Etablerte i 1999 egen avdeling i Polen, for å få kostnadene ned i den arbeidskrevende delen av produksjonen, men også med tanke på salg til østblokklandene.


Beskjedent oppmøte på hjemmebane
Fra 27. til 29. juni er Trondheim åsted for en stor internasjonal konferanse viet eldrebølgens utfordringer. Stormønstringen ”Creative Solutions for an Ageing Society” arrangeres av ”International Association of Homes and Services for the Ageing”, der SINTEF er medlem.

Konferansen samler ledere innenfor pleie- og omsorgssektoren fra over 30 land. Til sammen representerer de flere tusen eldreinstitusjoner. I arrangementet inngår også en utstilling – rett utenfor norske bedrifters egen stuedør. Men Aspnes synes ikke det ser ut til at vårt eget næringsliv kjenner sin besøkelsestid. Han legger ikke skjul på at det var litt av en utfordring å få med norske utstillere.


Økte norske leveranser
Norske helserelaterte bedrifter hadde fra rundt 1990 til 2000 et eget forum som spesielt var viet rehabilitering og tekniske hjelpemidler for eldre og funksjonshemmede. Forumet hadde i løpet av dette tiåret fra 20 til 34 medlemsbedrifter. I samme tidsrom økte andelen norskproduserte hjelpemidler levert til Trygdeetaten fra ti prosent til nesten 30 prosent.

Av Svein Tønseth