Til hovedinnhold

Jan Solberg, ny visekonsernsjef i SINTEF

Jan Solberg ansettes som ny visekonsernsjef i SINTEF fra 1. september. Jan Solberg vil gå inn i SINTEFs konsernledelse og vil få en sentral rolle i utforming og gjennomføring av SINTEFs overordnede strategiske mål og handlingsplaner. Arbeidssted vil være i SINTEF Oslo.

Jan Solberg
Foto: Heiko Junge/Scanpix
Jan Solberg har bakgrunn som cand. polit. fra 1971. Han har siden hatt ledende stillinger blant annet i Postbanken og Toll- og avgiftsdirektoratet, og nå sist som departementsråd i Nærings- og Handelsdepartementet.

 

Jan Solberg vil spesielt få ansvar for å styrke SINTEFs virksomhet i Oslo og videreutvikle samarbeidet med Universitetet i Oslo. Kontakt med det internasjonale markedet og offentlige myndigheter vil også være sentrale oppgaver.

Publisert fredag 3. juni 2005