Til hovedinnhold
Norsk English

Intensjonsavtale med sørafrikansk forskningsorganisasjon

Representanter fra CSIR har vært på et todagers besøk i SINTEF og avsluttet med å underskrive en MoU-avtale (Memorandum of understanding).
Group Manager R&D Dave Walwyn og konsernsjef Unni Steinsmo vil skape samarbeid mellom CSIR og SINTEF.

CSIR, Council for Scientific and Industrial Research, holder til i Sør Afrika og er en av de største forskningsorganisasjonene i verden. Den spiller en sentral rolle i hele det sydlige Afrika og har i tillegg kontakt med en rekke andre organisasjoner i verden.

Den sørafrikanske forskningsorganisasjonen har mange likhetstrekk med SINTEF, og besøket er en gjenvisitt etter at representanter for SINTEFs ledelse besøkte CSIR i Sør-Afrika i mai.
 
Sørafrikanerne har møtt representanter for de fleste områdene i SINTEF: I Oslo ble det tid til Helse, IKT og et besøk på MiNaLab'en, mens turen til Trondheim rommet møter med miljøer innen helseteknologi, vann, transport, smartwear og bygningsteknologi.

- Vi ser at vi kan utfylle hverandre på en rekke felt, sier prosjektdirektør Bjørn Svensvik i SINTEF Teknologi og samfunn, - og vi er inne i en prosess nå der begge parter setter seg inn i hverandres arbeidsfelt.
Målet med besøket er å drøfte mulig forskningssamarbeid og felles innsats for regional utvikling i det sørlige Afrika.

 

Tekst: Åse Dragland
Foto: Christina B. Winge