Til hovedinnhold
Norsk English

InnoMed hjelper norske firma inn på Japans eldremarked

Det norske innovasjonsprogrammet InnoMed har hjulpet norske bedrifter på det voksende japanske hjelpemiddelmarkedet. Alu Rehab (rullestoler), Helland Møbler (institusjonsmøbler) og Nordisk Terapi (treningsutstyr/-metoder) er tre norske firma som alle har klart å få fotfeste i Japan.

InnoMed står for Nasjonalt senter for innovasjonsbistand og næringsutvikling i helsesektoren. SINTEF Helse leder InnoMed-programmet på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet og Nærings- og handelsdepartementet representert ved Innovasjon Norge. Senteret drives gjennom et samarbeid mellom forsknings- og utviklingsmiljøene SINTEF Helse, Medinnova AS, Innovest As og TTO Nord AS.


Et interessant marked for "eldre-teknologi"
Mens det i Norge ennå er fem-seks år til eldrebølgen slår inn for fullt, står Japan nå midt oppe i sin. I Norge tar det 76 år å fordoble andelen av eldre (65+) fra 10 prosent av befolkningen til 20 prosent. I Japan tar fordoblingen bare 21 år! Dette har gjort Japan til et interessant marked for bedrifter som satser på ”eldre-teknologi”.


Klinikker og private hjem

Nordisk Terapi ble etablert i Arendal i 1991. Selskapet er tuftet på en produktidè som en tidligere turner lanserte for Petter Planke. Tomra-gründeren kommersialiserte produktet: Et kombinert apparat for trening, rehabilitering og behandling av muskel- og skjelettskader.

Apparatet brukes både i klinikker og private hjem. Rundt apparatet har Nordisk Terapi utviklet en egen metodikk. Selskapet har utdannet over 60 instruktører som holder kurs om metoden i 21 land. Japan er firmaets største eksportmarked. Nylig tikket en bestilling på 1000 apparater inn fra et japansk firma som driver klinikker der eldre trener på dagtid.


Naboene enda bedre

– Men også i Japan har våre naboland satset enda mer enn oss, påpeker SINTEFs Espen H. Aspnes. Finland har for eksempel nylig bygd et kombinert sykehjem og forskningsinstitutt i Japan utstyrt med finske produkter og løsninger.


Lite, men verdifullt hjemmemarked
Aspnes minner om at Norge med sine 4,5 millioner innbyggere har et begrenset hjemmemarked for hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede. Til gjengjeld har vi en stor offentlig omsorgssektor som kan være verdifull som samarbeidspartner ved produktutvikling.

Innovasjonsprogrammet InnoMed som Aspnes er knyttet til, jobber nettopp for å koble problemløsere innenfor industri og forskning opp mot problemeiere i helse- og omsorgssektoren.

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}

Av Svein Tønseth