Til hovedinnhold
Norsk English

Henter råd om lavutslipp

Det regjeringsoppnevnte ”lavutslippsutvalget” har startet sin jakt på råd fra landets fagekspertise. Første stopp var NTNU og SINTEF.

Utredere møtte forskere i Trondheim. Fra venstre: Konserndirektør Torstein Haarberg, SINTEF Materialer og kjemi, Sverre Aam, konserndirektør SINTEF Olje og energi og medlem av Lavutslippsutvalget, Eli Arnstad, adm. direktør i Enova og utvalgsmedlem, og Arne Bredesen, professor ved NTNUs Institutt for energi- og prosessteknikk.
Foto: Svein Tønseth

Regjeringen besluttet i februar i år å opprette et eget utvalg som skal utrede hvordan Norge kan bli et samfunn med lave utslipp av klimagasser innen 2050. Utvalget skal blant annet skissere scenarier hvor de nasjonale utslippene av klimagasser reduseres med 50-80 prosent i løpet av de neste 45 årene.

På vegne av vertskapet erklærte professor Arne Bredesen at det er fullt mulig å nå dette målet, men at det må en global innovasjonsinnsats til for å komme dit.

– Og her kan norske løsninger bidra, sa Bredesen.

Nasjonale demonstrasjonsanlegg
På spørsmål fra utvalget om hvilke politiske medlemmene bør anbefale alt i dag, trengte ikke Bredesen lang betenkningstid:

– Få på plass de nasjonale demonstrasjonsanleggene som har vært planlagt. Da tenker jeg både på CO2-håndtering, hydrogen, bruk av naturgass i kystflåten, bioenergi og framtidsbygg som skaffer seg sin egen energi, sa Bredesen.

Etterlyser ”hvitbok”
Møteleder, konserndirektør Torstein Haarberg fra SINTEF viste til at prosess- og oljeindustrien allerede har identifisert utslippsreduserende tiltak som er lønnsomme på kort sikt. Haarberg etterlyser en ”hvitbok” der tilsvarende regnestykker gjøres også for andre næringer.

Teknologisk mangfold
På vegne av samfunnsforskerne understreket professor Knut Holtan Sørensen viktigheten av at vi gjør mange parallelle satsinger på energikilde-sida, så vi ikke blir sittende med skjegget i postkasse om vi skulle få problemer med noen av dem underveis.

– Her må det et teknologisk mangfold til parallelt med arbeidet for å sikre det biologiske mangfoldet, sa Sørensen. 

Av Svein Tønseth