Til hovedinnhold
Norsk English

Godt besøkte miniseminar

SINTEFs miniseminar 25. og 27. april samlet mange interesserte. Begge seminar hadde over 60 tilhørere i salen på Radisson SAS Hotell i Oslo.

Trekkplaster den 25. var professor Diran Apelian fra Massachusetts. Han var buden til Norge av Forskningsrådet, NTNU og SINTEF etter et initiativ fra professor Lars Arneberg (NTNU) og konsernspesialist Asbjørn Mo (SINTEF), som også var møteleder.

Diran Apelian.

Diran Apelian har en meget lang suksessfylt karriere bak seg innen materialforskning.
Hans budskap var at forskningen må styres mer mot samfunnets behov så som boligbygging, transport, helse og matforsyning. Det hele sett i et globalt perspektiv.
I dag er det særinteresser som f.eks. forsvarsindustrien er den drivende kraft i forskningen. Dette er i høy grad tilfellet i USA.

Han kom også inn på det faktum at forskningen alltid følger produksjonen – før eller senere. Men den industriutflytting vi har vært vitne til i Norge, underbygger dette sterkt SINTEFs beslutning om å etablere seg sterkere i utlandet.

27. april var temaet ”Framtidas operasjonsstue etableres i Trondheim”
Foredragsholderne var: Professor i karkirurgi ved St. Olavs Hospital, Hans O. Myhre, arkitekt Johannes Eggen fra Arstad Arkitekter og seniorforsker Jon H. Kaspersen fra SINTEF Helse.
Rita Westvik fra SINTEF Teknologi og samfunn var møteleder.

Hans O. Myhre ga et fascinerende bilde av hvilke nye kirurgiske teknikker som nå tas i bruk, ikke minst takket være de nye operasjonsstuene.
Her fikk vi blant annet høre om roboter som opererer på bankende hjerte, noe intet menneske kan gjøre.
Kikkhullskirurgi blir vanligere og vanligere. Det fører til at mye av det som før var omfattende operative inngrep nå kan gjøres poliklinisk. For eksempel kan en utposet aorta forsterkes ved at et plastinnlegg som føres inn gjennom en åre i tykkeleggen og skyves opp til utposingen.

Johannes Eggen har erfaring fra planlegging av flere sykehus. Etter hans mening var de viktigste faktorene fleksibilitet, lett adkomst til operasjonsstuene og gulv fritt for ledninger og kanaler. Alt som operasjonsteamet trenger kan tas ned fra taket eller inn fra siderom.

Jon H. Kaspersen hadde valgt å illustrere fremtidens sykehus gjennom en pasients opplevelser fra møte med fastlege via endelig diagnose til behandling ved St. Olavs Hospital. Han fokuserte spesielt på hvordan pasienten hele tiden fikk informasjon og at han kunne se gjennom hele prosessen på datamaskinen i etterkant av operasjonen. Kaspersen pekte også på hvordan inngrepet kunne kringkastes digitalt, både til studentene i rommet ved siden av og til helsepersonell i andre land.

Neste miniseminar er 30. mai.  Der vil SINTEF og NTNUs kompetanse innen gasskraft og CO2 stå i fokus.