Til hovedinnhold
Norsk English

Geminisenter prisbelønt for CO2-basert kuldeteknikk

Det kuldetekniske miljøet ved SINTEF og NTNU hedres med en pris av Det internasjonale energibyrået IEA. Forskerne får prisen for sitt bidrag til å løse klimagassproblemet som oppstår når kjøleanlegg og varmepumper lekker.

Klimavennlig kjøling: Seniorforsker Petter Nekså og kollegene hans ved SINTEF og NTNU har sin del av æren for denne frysedisken – den første i Norge som utelukkende er basert på CO2-teknologi.
Foto: SINTEF/Svein Tønseth

Gjennom arbeidet har forskningsmiljøet i Trondheim utviklet teknologi som gjør at CO2 – ett av naturens egne stoffer – kan erstatte kjemikalier som ”arbeidshest” i kjøleanlegg og varmepumper.

Prisen tildeles et forskningssenter, et såkalt Geminisenter, som tvillinginstitusjonene SINTEF og NTNU har opprettet innenfor fagfeltet Anvendt kuldeteknikk. Utdelingen fant sted under en internasjonal varmepumpekonferanse i Las Vegas nylig.


En vei utenom kjemikaliene
Tradisjonelt sirkulerte ozon-nedbrytende kjemikalier i kjøleanlegg og varmepumper. Gjennom en avtale fra 1987 besluttet det internasjonale samfunnet å avskaffe disse stoffene. Kjemisk industri lanserte raskt et nytt kjemikalium som erstatning, men dette stoffet viste seg å ha sterk drivhuseffekt.

Med dette som bakgrunn gikk SINTEF og NTNU tidlig inn for å bruke CO2 i stedet for kjemikalier. Brukt i kjøleanlegg og varmepumper gir ikke CO2 noe bidrag til drivhuseffekten dersom stoffet lekker ut til atmosfæren. CO2’en ”lånes” fra industriavgass som ellers ville ha sluppet rett ut.


Grønnere biler
Ved hjelp av egenutviklet kjøleteknologi var SINTEF og NTNU først ute med å vise at CO2 kan erstatte kjemikalier i bilers klimaanlegg, uten at drivstoff-forbruket øker.

EU forbereder nå et påbud om at alle nye bilmodeller fra og med 2011 må ha klimaanlegg uten dagens kjemikalier. Bilfabrikkene har allerede testbiler på veien med CO2-baserte klimaanlegg. SINTEF og NTNU deltar samtidig i et EU-prosjekt som skal munne ut i enkle og billige CO2-anlegg for mindre biler.


Når japanerne bader
CO2-teknologi fra SINTEF og NTNU er også blitt en slager i boliger i Japan. Dette er
CO2 -baserte varmepumper for oppvarming av tappevann og romluft. Anleggene er basert på patentert teknologi fra SINTEF-NTNU som det Hydro-eide selskapet Shecco Technology har alle rettigheter til. Til nå er det solgt 250 000 anlegg i Japan. Japanske myndigheter regner med at 5,2 millioner enheter vil være solgt i Japan innen 2010.


Også butikk-kjøling
Et av verdens første butikk-kjøleanlegg som kun bruker CO2, er nylig tatt i bruk hos ICA på Tempe i Trondheim. SINTEF og NTNU var med på å starte opp utviklingsarbeidet som ligger bak dette anlegget – det første i Norge i sitt slag.

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}

Av Svein Tønseth