Til hovedinnhold
Norsk English

Gemini-senter innen "Bedre ressursutnyttelse av olje og gass" offisielt etablert

22. august 2005, under BRU-seminaret, signerte NTNU og SINTEF en avtale om opprettelse av et nytt Gemini-senter innen "Bedre ressursutnyttelse av olje og gass".

7. desember 2005 gjorde NTNUs rektor og SINTEFs konsernsjef avtalen offisiell gjennom overrekkelse av diplom til fagmiljøene under SINTEFs råds middag på Lerchendal Gård.

Fungerende administrerende direktør ved SINTEF Petroleumsforskning May Britt Myhr og instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk ved NTNU Jon Kleppe tok imot diplomene.

Se diplomet (pdf)

Gemini-sentrenes formål og visjon
Formålet med et Gemini-senter er å bygge større fagmiljøer med høyere kvalitet enn partene kan klare hver for seg. Både universitetene og SINTEF er avhengige av kvalitet og at kvaliteten synes. I en internasjonal sammenheng er det gode fagmiljøer som etterspørres – fra oppdragsgivere såvel som studenter. Sammen kan vi få dette til på langt flere områder. Derfor er det også laget en visjon for Gemini-sentrene:

Være internasjonalt fremragende sammen

Gemini-samarbeidet skal gjøre partene i stand til å gripe og realisere nye muligheter og gjennom det øke verdiskapingen og lønnsomheten. Gemini-konseptet har også som formål å gi status og oppmerksomhet til fagmiljøer som velger å arbeide sammen fordi det vil være til det beste for begge parter.