Til hovedinnhold
Norsk English

Brannforskere tester fyrverkeri

Norske myndigheter skjerper kontrollen av fyrverkeriartikler som legges fram for salg. Fra nå av skal alle nye fyrverkeriprodukter prøveoppskytes av brannforskere i SINTEF før de blir typegodkjent.

”Rakettforsker” i aksjon: Forskningsingeniør Asbjørn Østnor ved SINTEF NBL prøveoppskyter nytt fyrverkeri.
Foto: Svein Tønseth

Det nasjonale brannlaboratoriet SINTEF NBL har overtatt typegodkjenningen av fyrverkeri fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DSB har tidligere basert sine typegodkjenninger på papirvurderinger og stikkprøver. Men ved delegering av typegodkjenningen til SINTEF NBL er dette endret.


Fra papirkontroll til prøveoppskyting

Fra nå skal 20 eksemplarer av hvert nye fyrverkeriprodukt prøveoppskytes ved SINTEF NBLs anlegg ved Tiller Bru utenfor Trondheim. Der vil produktene bli bedømt i henhold til europeiske teststandarder.


Webservice for publikum

– Oversikten over typegodkjente produkter legges ut på vår hjemmeside. Dermed blir det enkelt for publikum å sjekke at de kjøper sikkert fyrverkeri, sier forskningsingeniør Asbjørn Østnor ved SINTEF NBL.


Her sjekker tekniker Inge Brøseth om de oppskutte rakettene har riktig bane.
Foto: Svein Tønseth

Måler støy og rakettbaner
Brannforskerne tester alt fra små bakkespinnere og romerske lys til raketter og batterier. Ved oppskyting av raketter, sjekker forskerne blant annet at banen ikke avviker mer enn 15 grader i forhold til en vertikallinje. For alle produkter som avgir lyd, blir også støymålinger gjennomført.

– Den nye typegodkjenningen innebærer at fyrverkeriprodukter blir enda sikrere enn før, sier SINTEFs Asbjørn Østnor.

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}

Av Svein Tønseth