Til hovedinnhold
Norsk English

AKVAFORSK og SINTEF Fiskeri og havbruk har inngått avtale om forskningssamarbeid

Styrker konkurransekraften i norsk havbruk AKVAFORSK og SINTEF Fiskeri og havbruk har undertegnet en forpliktende avtale om forskningssamarbeid. Avtalen åpner helt nye muligheter som øker konkurransekraften i norsk oppdrettsnæring.

AKVAFORSK og SINTEF Fiskeri og havbruk blir:

  • en unik kombinasjon av biologi og teknologi som gir nye utviklingsmuligheter og en ny type utviklingsprosjekter
  • en spydspiss for norsk kompetanseeksport
  • et av verdens største FoU-miljø for havbruk

Norsk oppdrettsnæring fikk nye muligheter til økt effektivitet og konkurransekraft da AKVAFORSK og SINTEF Fiskeri og havbruk undertegnet en forpliktende samarbeidsavtale torsdag. Avtalen gjør de forente instituttene til et av verdens største FoU-miljøer for havbruk med om lag 200 medarbeidere.

Gjennom den nye avtalen forplikter de to instituttene seg til å tilby felles FoU-prosjekter i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi. Det åpner for utviklingsprosjekter som det til nå har vært vanskelig å gjennomføre. Med så mye ugjort ligger det største innovasjonspotensialet i oppdrettsnæringen nettopp i grensesnittet biologi – teknologi.
Samarbeidet vil også effektivisere ressursbruken i FoU-arbeidet og gi flere resultater for hver forskningskrone.

Åpner for Norge i utlandet
Hver for seg er AKVAFORSK og SINTEF Fiskeri og havbruk anerkjente institutter på sine områder. Begge har engasjementer i utlandet, der AKVAFORSK har etablert seg som en merkevare i avl og nye oppdrettsarter. Når avtalen blir kjent, vil den styrke Norges posisjon i internasjonal havbruksforsking.

Økt AKVAFORSK/SINTEF-aktivitet i utlandet vil være en døråpner for norske interesser i internasjonalt havbruk, der Norge kan vinne innpass med kompetanse, leveranser, oppdrettsaktivitet og eierskap. Derfor er samarbeidsavtalen et godt eksempel på FoU-initiativ som styrker den norske industrien.

Ledende miljø
AKVAFORSK og SINTEF Fiskeri og havbruk er frittstående institutter og finansierer mer enn halvparten av sin virksomhet med oppdragsbasert forsking for industrien. Begge ser store FoU-behov i havbruket og har ambisjoner om å vokse, både i Norge og internasjonalt. På sikt er AKVAFORSK og SINTEF Fiskeri og havbruk åpne for å vurdere felles eierskap.

Målet for AKVAFORSK/SINTEF-samarbeidet er å utvikle det ledende kommersielle internasjonale forsknings- og utviklingsmiljøet innenfor alle typer oppdrett. Et slikt miljø vil tiltrekke seg både de beste forskerne og de mest krevende kundene.

Kontaktpersoner:
AKVAFORSK -  Administrerende direktør Bjørn Skjævestad, tel: 64 94 95 11, mob 97 76 0310,
SINTEF Fiskeri og havbruk - Administrerende direktør Karl Andreas Almås, tel: 93 05 94 85