Til hovedinnhold
Norsk English

1,3 millioner sykehusopphold i fjor

Antall sykehusopphold økte med 4,3 prosent i fjor. Det viser ferske tall fra Norsk pasientregister ved SINTEF.

Tallene gjelder de somatiske sykehusene (sykehussektoren minus psykiatrien).
Totalt sto landets pasienter for drøyt 1,3 millioner opphold ved disse sykehusene i 2004.   

11 nye privatsykehus kom med i datamaterialet for 2004. Dersom denne tilveksten holdes utenfor, blir den samlede aktivitetsøkningen 3,6 prosent i 2004. Veksten dette året var lavere enn i 2003.


Sterk vekst i dagopphold

Aktivitetsveksten skyldes i hovedsak en økning på 11,1 prosent i antall dagopphold for innlagte pasienter.

Poliklinisk dagbehandling økte med 8,6 prosent. Økningen i heldøgnsoppohold var på 1,6 prosent.


Flere konsultasjoner
I tillegg vokste den polikliniske aktiviteten med nær 134 000 konsultasjoner fra 2003 til 2004, en vekst på 4,1 prosent.


”Kuber” med tall
Brukere som ønsker å se nærmere på tallene på egen hånd, kan på vårt nettsted bruke såkalte ”kuber” med tall for sykehusaktiviteten.


Nyhet: Årsrapport

Nytt fra og med 2004 er at Norsk pasientregister publiserer en omfattende årsrapport som beskriver tallene for 2004 sammenlignet med 2003.

Rapporten inneholder hovedtall for sykehusaktiviteten. I tillegg forteller den blant annet om innholdet i registeret og variablenes kvalitet. Dette er viktig informasjon for de som skal bruke våre data til forskning.  

Av Svein Tønseth