Til hovedinnhold
Norsk English

Røntgensjekk via bredbånd

Norske og amerikanske IT-spesialister har laget et av verdens første kommunikasjonssystemer i sitt slag. Systemet gir røntgenleger sjansen til å tolke tredimensjonale røntgenbilder i fellesskap – fra hver sine sykehus, via bredbåndsnett.

I et pilotprosjekt blir nyvinningen brukt til å koble sammen røntgenavdelingene ved Molde sjukehus og St. Olavs Hospital i Trondheim.

Sparer reiser og liggedøgn
Fem pasienter i Romsdal har til nå prøvd ut systemet. Det har spart dem for lange reiser til sykehuset i Trondheim ved kontroll etter operasjoner. Nå kan de stoppe i Molde i stedet – og bli fjernundersøkt.

Røntgenspesialister ved St. Olavs Hospital reiser nemlig pasientene i møte – over nettet. Dermed sparer sykehus-Norge også kostbare liggedøgn.

Kreftpasienter neste?
Systemet brukes i dag til å følge opp pasienter som er blitt operert for utposning på hovedpulsåra i buken. Dette er relativt sett en liten gruppe. Pasientene er jevnt over gamle og sier de setter stor pris på nedkorting av reisene knyttet til etterkontrollene.

I neste omgang kan systemet spare liggedøgn i langt større omfang. For
ifølge SINTEF-forsker Jon Harald Kaspersen, som har vært med på å utvikle nyvinningen, er systemet velegnet for tilsvarende samhandling mellom små og store sykehus også når strålebehandling av kreftpasienter skal planlegges.

Vist på verdenskongress
SINTEF har utviklet systemet sammen med det amerikanske IT-selskapet Kitware. Nylig presenterte partnerne systemet på røntgenlegenes verdenskongress i Chicago, et arrangement som samlet 60 000 deltakere. Rundt 200 av dem fulgte sesjonene der det norsk-amerikanske systemet ble demonstrert. Her ble bildelinken etablert på tvers av Atlanterhavet!

Kontroll av innvendige ”reparasjoner”
Romsdals-pasientene som følges opp via ”cyberspace”, er alle operert for utposning på hovedpulsåra i buken ved St. Olavs Hospital. Nærmere bestemt handler det om de av pasientene som får blodåra reparert fra innsida.

Ved slike inngrep fører kirurgene instrumenter inn gjennom pulsåra fra lysken. Fra innsida av blodåra monterer de en ”forskaling” på den skadde delen av åreveggen. Dette gir mindre påkjenninger på kroppen enn de tradisjonelle åpne operasjonene.

Spesialisten reiser – via nettet
Normalt måtte pasientene ha reist tilbake til Trondheim to ganger i året for etterkontroll av ”forskalingen”, en kontroll som er basert på tredimensjonale røntgenbilder. Nå gjøres bildeopptakene ved Molde sjukehus i stedet.

Med teknologien fra SINTEF og Kitware, går røntgenlegene ved de to sykehusene inn i den tredimensjonale bildeverdenen sammen, via bredbåndsnettet. Fra hvert sitt sykehus kan de styre utsiktsfeltet på skjermen: Zoome inn og vri på bildene, se det samme i hver sin ende og dermed tolke bildene i fellesskap.

Effektiv opplæring
– Det er som å sitte i samme rom og se på bildene, sier Jon Harald Kaspersen. Ifølge SINTEF-forskeren sier røntgenlegene som deltar i prosjektet, at systemet gir svært effektiv opplæring ved lokalsykehuset. – På sikt vil prosjektet gjøre røntgenlegene i Molde i stand til å følge opp disse pasientene helt på egen hånd, sier Kaspersen.

Systemet er en frukt av det nære samarbeidet mellom teknologer og sykehusleger i Trondheim. – Løsningen ville aldri blitt født uten dette samspillet, sier Kaspersen. Pilotprosjektet i Midt-Norge finansieres av Norges forskningsråd, som ledd i HØYKOM-programmet.

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}