Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt firma skal skreddersy medisin

Firmaet er en frukt av forskning som har gitt ei gruppe ved NTNU og SINTEF inngående viten om det indre liv i jordbakterien Streptomyces noursei. Denne mikroben lager stoffet Nystatin, et antibiotikum som brukes i medisiner mot soppinfeksjoner hos mennesker.

Biosergen skal bruke genteknologi til å utvikle avarter av Nystatin-molekylet. Målet er Nystatin-varianter som er mindre giftige enn dagens soppdrepende antibiotika og som dermed vil gi mindre bivirkninger når slike medisiner brukes innvortes.

Dette vil hjelpe både hiv-smittede, kreftpasienter og organtransplanterte – pasientgrupper som på grunn av sitt nedsatte immunforsvar er mer utsatt enn andre for alvorlige soppinfeksjoner.

Spesialdesigner molekyler
Mange ulike antibiotika er på markedet i dag – komplekse molekyler som mikroorganismer lager for å ta knekken på andre mikrober i kampen om matfatet. Nettopp evnen til å drepe mikroorganismer, har gjort antibiotika til et uunnværlig hjelpemiddel i kampen mot mange infeksjonssykdommer.

Nå er også midtnorsk næringsliv med i industrikappløpet som pågår på denne fronten. Nyetablerte Biosergen AS får kontor i Trondheim og har foreløpig to ansatte. Selskapet skal utnytte nytt bioteknologisk verktøy utviklet ved NTNU og SINTEF: En metode som gjør det mulig å spesialdesigne nye biologiske molekyler som det ellers ville vært umulig å lage.

Styrer mikrofabrikk via genene
I produsentbakteriens indre blir Nystatin til i en kompleks ”kjemisk fabrikk”. Bakterien lager enzymer som er katalysatorer i produksjonsprosessen. NTNU/SINTEF-teamet har eksperimentert med å endre den delen av bakteriens arvestoff som avgjør hvordan enzymene virker. Slik har forskerne allerede fått bakterien til å lage avarter av Nystatin.

Inn på milliardmarked
Det koster mye å utvikle legemidler. Biosergen gjør regning med å bruke 50-80 millioner kroner på å få fram sine nye antibiotika. Til gjengjeld omsettes det for svimlende beløp i denne industrien. Den delen av medisinmarkedet firmaet sikter seg inn på, utgjør i dag 4,3 milliarder US Dollars, og en dobling er ventet innen 2012.

Norsk-svensk forbrødring
SINTEFs såkornfond og holdingsselskapet til Karolinska Institutet i Stockholm håper nå å få sin del av denne kaka. De to selskapene eier 50 prosent hver av det nyetablerte selskapet i Trondheim. Karolinska Institutets eierandel skal om litt overføres til et fond som er under oppbygging i regi av det svenske instituttets nyskapingsapparat.

Virksom investeringsmotor
For Biosergen har veien fra idé til etablering gått via ”SINTEFs investeringsmotor”, en aktivitet som er beregnet på å kommersialisere teknologi fra SINTEF. Som ledd i denne aktiviteten arbeider SINTEF med patentering, markedskartlegging og utvikling av forretningsplaner. I prosjekter som blir kommersialisert ved bedriftsetableringer, går SINTEFs såkornfond inn på eiersida.
 
Investeringsmotoren har vært i drift i snart to år, og har så langt resultert i fem nye bedrifter. I tillegg er tre teknologier lisensiert ut. Blant de nye selskapene er Revolt Technology AS som har introdusert en ny type batterier, basert på elementer både fra klassisk batteriteknologi og brenselcelleteknologi.

Kontakt:
Hans Arwidsson, email:
Sergey Zotchev, email: