Til hovedinnhold
Norsk English

Kostnadsreduksjoner i SINTEF

- Beslutningstøtte basert på langsiktig fundamentale markedsanalyser

Årsaken til problemene er svikt i deler av markedet, men også økte kostnader gjennom en periode hvor SINTEF forventet vekst. Ifølge prognosene vil SINTEF-gruppen kunne få et negativt driftsresultat for 2004.

SINTEF IKT har hatt problemer i flere av sine markedssegmenter, og har varslet nedbemanning av 20 til 25 medarbeidere i Trondheim og Oslo.

Videre medfører en gjennomgang av administrative kostnader bl.a. at SINTEF velger å reorganisere sine sentrale staber og støttetjenester. Den nye organisasjonen vil bestå av tre stabsenheter, som vil dekke økonomi, strategi og personal. Med unntak av økonomidirektør er alle stabsdirektører fristilt fra sine stillinger.

Kontaktperson: Unni Steinsmo, Konsernsjef, mobil nr.: 93059380