Til hovedinnhold
Norsk English

GEMINI kåret til årets beste eksternblad

- Beslutningstøtte basert på langsiktig fundamentale markedsanalyser

Jury-uttalelsen lød:  "Årets beste eksternblad er svært dyktig til å sette tekniske temaer inn i en større sammenheng. Sakene gjøres interessante og relevante, fordi de settes inn i konkrete, nære og menneskelige sammenhenger. God og grundig journalistikk og fortellerglede skaper forskningsformidling på sitt beste".Anne Katharine Dahl, informasjonsdirektør NTNU, Anne Kathrine Slungård, kommunikasjonsdirektør SINTEF, redaktør Åse Dragland, SINTEF og Audun Wik fra byåret Cox Millimeter mottok prisen.

Mye arbeid bak
GEMINI som betyr "tvillingene" er et samarbeid mellom NTNU og SINTEF, og magasinet har tre redaktører: Nina Tveter, og Jan Erik Kaarø fra NTNU og Åse Dragland, SINTEF.

Siden  forskningsformidling handler om å gjøre store, tungt tilgjengelige tema til lesverdig stoff og spennende historier, er det blitt lagt mye arbeid i magasinet de siste årene.

Språklig/journalistisk har det i flere år blitt kjørt skriveseminarer. Redaksjonene driver også prosess-skriving der medjournalister leser gjennom og kommenterer artiklene før de er ferdige.

For to år siden ble byrået Cox Millimeter leid inn og og det ble foretatt et vellykket redesign av magasinet.

Det siste halvåret er det blitt jobbet med distribusjon og markedsføring. Gemini har bl.a. blitt markedsført på Widerø-flyvninger.