Til hovedinnhold
Norsk English

Har du erfaring med arbeidstrening/-utprøving i ordinært arbeidsliv?


Vi vil høre om dine erfaringer!

Bakgrunn

SINTEF gjennomfører et forskningsprosjekt som skal kartlegge arbeidsgivernes motivasjon og muligheter til å tilby arbeidstrening og vurdere ansettelse av personer som, av helsemessige eller andre grunner, står utenfor arbeidslivet. Prosjektet er finansiert med forskningsmidler fra NAV. 

I forbindelse med prosjektet skal vi gjennomføre en spørreundersøkelse blant personer som har gjennomført (eller gjennomfører) arbeidstrening/-utprøving på en ordinær arbeidsplass. Her vil vi blant annet spørre deg om hvordan arbeidstreningen fungerte, hvilke oppgaver du utførte, hvordan oppfølgingen fra arbeidsgiver og NAV var underveis, og om du er i jobb i dag. Det er frivillig å delta i undersøkelsen.

 

Slik går du frem

For å delta i spørreundersøkelsen, velg norsk eller engelsk versjon her:

Du kan benytte PC, Mac, nettbrett eller mobil til å fylle ut spørreundersøkelsen - eller en publikums-PC i NAV-kontoret.

Frivillighet og anonymitet

Personvernombudet ved Norsk senter for forskningsdata AS har godkjent at prosjektet kan gjennomføres (saksnummer 50432). Alle resultater presenteres anonymt – det vil si at ingen enkeltpersoner vil kunne identifiseres. Prosjektet har sluttdato 1. 4. 2018. Innen denne datoen vil datamaterialet bli anonymisert, slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes.

Resultater fra kartleggingen vil bli brukt i en sluttrapport fra prosjektet som vil bli offentlig tilgjengelig. I tillegg vil resultatene bli brukt av en masterstudent ved Høgskolen i Sør-Øst Norge, som skriver masteroppgave innenfor temaet arbeidsinkludering. Resultater vil i ettertid også kunne bli brukt av SINTEF i forbindelse med vitenskapelige publiseringer, men alt selvsagt i anonymisert form.

Har du spørsmål til undersøkelsen, vennligst ta kontakt med prosjektleder Roland Mandal på tlf. 416 45 314 eller e-post: .

Ill.: Picography.com