Til hovedinnhold
Norsk English

Medisinsk teknologi

Vi jobber sammen med helsevesenet og næringslivet for å utvikle ny teknologi og nye metoder for bedre diagnostikk og behandling.

cx-or neuro
Cx-or nevro. Foto: SINTEF

Våre kjerneområder er diagnostisk og terapeutisk bruk av ultralyd, navigasjon og bildeveiledet behandling, medisinsk programvareutvikling, simulatorteknologi og medisinsk bildebehandling.

Vi forsker på, og utvikler nye og forbedrede løsninger for diagnostikk og behandling av store folkesykdommer som kreft, hjerte- og karlidelser og muskel-/skjelettlidelser. Prosjekter gjennomføres i tett samarbeid med sykehus, helseforetak, kommuner og bedrifter, samt nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Vi har lokaler ved sykehusområdet på Øya i Trondheim, og har tett samarbeid med klinikere på St. Olavs hospital og forskere ved NTNU. Dette tverrfaglige miljøet er blant de fremste i verden på forskning og utvikling innen ultralyd og bildeveiledet behandling.

Vår kompetanse dekker hele innovasjonsprosessen, fra innsamling av brukerkrav og kliniske krav, forskning og utvikling, laboratorieforsøk og prekliniske forsøk, til klinisk uttesting i reelle omgivelser.

Forskningsgruppa kan vise til mer enn 20 års sammenhengende samarbeid med klinikere for å utvikle nye og bedre løsninger innenfor medisinsk teknologi. Vi har erfaring med å lage nye løsninger på oppdrag fra industribedrifter, og resultatene fra forskningen har ført til etablering av tre kommersielle bedrifter siden 1998.

Prosjektene vi gjennomfører finansieres blant annet av Norges forskningsråd, næringsliv, regionale helseforetak og EU.

Medarbeidere