Til hovedinnhold
Norsk English

Viktig informasjon vedrørende fusjon og nytt selskap i SINTEF

Fredag 18. november 2016 vedtok generalforsamlingene i Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS at de to aksjeselskapene fusjonerer til et nytt aksjeselskap, som videreføres under organisasjonsnummeret til MARINTEK, og blir operativt fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Kontaktperson

Navnet på det nye selskapet er SINTEF Ocean AS. Selskapet får 340 ansatte og blir en integrert del av SINTEF, med sterke og motiverte bransjeaktører som medeiere.

Avtaler inngått med SINTEF Fiskeri og havbruk AS (org.nr. 980 478 270), samt avtaler inngått med Stiftelsen SINTEF for utførelse av Materialer og kjemi avdeling for miljøteknologi (org.nr. 948 007 029), videreføres av SINTEF Ocean AS (org.nr. 937 357 370).

Bakgrunn

SINTEF har store ambisjoner for forskning og innovasjon knyttet til havrommet. For å styrke satsingen samler SINTEF nå flere av sine miljøer i ett felles selskap for havromsforskning.

Mange av vår tids samfunnsutfordringer vil finne sine løsninger gjennom bærekraftig utnyttelse av havet. SINTEF har lenge vært en tydelig og viktig medspiller for næringsliv og myndigheter, og ønsker å ligge i front for å utvikle fremtidsrettede løsninger. Inntil nå har SINTEFs aktiviteter knyttet til hav vært fordelt på flere av forskningskonsernets institutter. Ved å samle vår innsats på dette området skal vi bli en enda bedre partner for både myndigheter og kunder innenfor havbaserte næringer. Vi deler en felles ambisjon om å videreføre Norges ledende posisjon både innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Dette krever tverrfaglighet og helhetlig satsing. Samlingen er også et viktig skritt i arbeidet for å realisere et framtidig Ocean Space Centre, som av regjeringen er løftet frem som en av de prioriterte FoU-satsingene i årene som kommer.

Nøkkelinformasjon om SINTEF Ocean AS

Eierne i det nye selskapet blir som følger

  • Stiftelsen SINTEF 71,5 %
  • Norges Rederiforbund 16,3 %
  • DNV GL 5,4 %
  • Norsk Industri 2,7 %
  • Sjøfartsdirektoratet 2,7 %
  • Norges Fiskarlag 0,8 %
  • NHO Sjøfart 0,5 %

Besøksadresser

Marinteknisk senter
Tyholt Otto Nielsens vei 10, 7052 Trondheim

SINTEF Sealab
Brattørkaia 17 C, 7010 Trondheim

Postadresse

SINTEF Ocean
Postboks 4762 Sluppen
7465 Trondheim

Fakturaadresse

SINTEF Ocean AS
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 MO I RANA

Telefonnummer

+ 47 464 15 000

Webadresse

www.sintef.no/ocean

E-post

Bedrifts e-post:

Personlig e-post:

Organisasjonsnummer

937 357 370

Våre konti

NOK-konto: 4202.32.67009 IBAN konto: NO68 4202 3267 009

EUR-konto: 4201.08.09929 IBAN konto: NO33 4201 0809 929

USD-konto: 4201.08.09910 IBAN konto: NO61 4201 0809 910

Vi håper på fortsatt godt samarbeid med våre kunder og leverandører i tiden som kommer. Dersom det er spørsmål knyttet til det nye selskapet, ta gjerne kontakt.

Relatert innhold