Til hovedinnhold
Norsk English

Arktis og nordområdene

MARINTEK avsluttet i 2011 et internt strategiprosjekt hvor målet var å definere vår framtidige rolle i forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til en berekraftig utvikling i arktis og nordområdene.

Kontaktperson

Bilde av isflak på vannet i Arktis

Det ble konkludert med at vår eksisterende kunnskap og kompetanse innen logistikk, kommunikasjon og komplekse marine og maritime operasjoner var et godt startgrunnlag for nye aktiviteter knyttet til sikker og effektiv planlegging og gjennomføring av marin, maritime og olje/gass relaterte operasjoner i nordområdene.

Sikre operasjoner i arktiske farvann er et tema som vil bli gitt spesiell oppmerksomhet i arbeidet med �� definere innholdet i Ocean Space Centre. Emner av særlig interesse er beredskap og sjøsikkerhet, søk- og redningsoperasjoner, transarktisk shipping, verifisering av design for skip og offshoreenheter, kommunikasjonssystemer og operasjonelle utfordringer.