Til hovedinnhold
Norsk English

Simulering

SINTEF Ocean bruker og utvikler beregningsprogrammer for å regne på belastninger på skip og offshorekonstruksjoner i stille vann, bølger, strøm og vind.

Kontaktperson

Bilde av simulering av skipsbevegelser

Simuleringsverktøyene må alltid valideres, det vil si at vi sjekker hvordan de fungerer i forhold til virkeligheten. For SINTEF Ocean sin del gjøres dette gjennom modellforsøk, for eksempel i skipsmodelltanken eller i havlaboratoriet.

Fordelen med simuleringsverktøyene er at de gjør oss i stand til å regne på mange ulike værforhold samtidig, noe som ikke er mulig gjennom et modellforsøk. Det er også mulig å gjøre raske endringer i for eksempel design i et simuleringsverktøy. En tredje fordel med simuleringer, er at det er enkelt å visualisere resultatene noe som er viktig for våre kunder og for å forstå fysikken.

SINTEF Ocean utvikler egen programvare, som vi bruker selv og som også brukes av industrien. Mer om disse verktøyene på denne nettsiden.

Vi bruker også CFD-programvare i forbindelse med verifisering av vår forskning eller studier for industrien som for eksempel beregninger av skipsmotstand og simulering av bølgebelastninger på offshore installasjoner.

Et nytt beregningskluster er etablert som en fellesinvestering mellom SINTEF Ocean, SINTEF MK og SINTEF Petroleum. Klusteret har fått navnet Unity som signaliserer sammenslåing og synergieffekter på tvers av instituttene. Dette åpner for helt nye muligheter for tyngre beregninger, som ikke har latt seg kjøre på systemer tilknyttet det nasjonale Sigma2 (tidligere NOTUR).
Driftes av NTNU

Systemet består av 1600 kjerner fordelt på 80 noder, linket sammen med Infiniband og er ytelsesmessig helt på topp. Den daglige driften av systemet gjennomføres av NTNU som har god erfaring i klusterdrift gjennom Sigma2 og tilbakemeldinger så langt er gode.