Til hovedinnhold
Norsk English

Modellforsøk

SINTEF Ocean bygger modeller og gjennomfører modellforsøk i både Havlaboratoriet og Skipsmodelltanken.

Kontaktperson

Bilde av havlaboratoriet med en havvindmodell som testes

Modellene bygges i løpet av fire til fem uker med hjelp av numeriske fresemaskiner. Størrelsen på modellen bestemmes av hvilken propell som skal brukes under testene. Denne avgjørelsen tas i samråd med oppdragsgiveren. Se video fra en modelltest av Stadt skipstunnel

- Hvilken bølgehøyde og skipshastighet skipet skal testes i og er tenkt brukt til i operasjon, er også med på å avgjør hvor stor modellen blir, sier seniorforsker ved SINTEF Ocean, Hans Jørgen Rambech.

Skipsmodell i Skipsmodelltanken

Over 3000 modeller produsert

Siden Skipsmodelltankens oppstart i 1939 har over 3000 modeller og 1500 propeller blitt produsert av ansatte ved SINTEF Ocean (tidligere MARINTEK).

Se video om hvordan vi produserer modeller

De fleste skipsmodellene ender på en lengde på rundt tre til sju meter, og kan ofte veie mellom ett til to tonn. SINTEF har også tatt i bruk 3D printing i modellproduksjonen. Det blir gjerne brukt til å lage ror og andre mindre detaljer på modellen.

Unike hybridtester i Havlaboratoriet

Avansert måleteknisk utstyr monteres om bord i alle modeller. Forskere og ingeniører tilpasser måleutstyret nøye med tanke på måleområde, nøyaktighet, vekt og gjerne krav i forhold til tråløs overføring mm. SINTEF Ocean har også gjennomført flere hybride tester de siste par år.

Se video om hybridtest

- Hybridtester kombinerer fysiske modellforsøk og simulering på samme tid, som for eksempel fysiske bølger fra laboratoriet og datasimulert vind. Dette ble gjort i forbindelse med et havvindprosjekt vi gjennomførte for en stund tilbake, sier forsker ved SINTEF Ocean, Lars Ove Sæther.

Tester skip, merder og plattformer

En standard skipsmodelltest i SINTEF Ocean tester skrogdesignet og fartsegenskapene, manøvreringsegenskaper og sjøegenskapene til skipsmodellen. De aller fleste skipsmodellene er innom Skipsmodelltanken. I Havlaboratoriet testes det også skip, men denne brukes i tillegg til mange andre maritime konstruksjoner som oljeplattformer, merder og vindturbiner. Her blir modellene testet i både bølger, vind og under ulike strømningsforhold. I Kavitasjonstunnelen blir propellene testet. Den er per dags dato under rehabilitering, men vil trolig være i normal drift igjen sommeren 2018.