Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF Manufacturing


Om oss

SINTEF Manufacturing er et ledende internasjonalt forskningsinstitutt innen manufacturing, fra grunnforskning til industrialisering. Vi kombinerer kompetanse med bransjekunnskap, for å løse komplekse problemstillinger gjennom flerfaglighet for våre kunder. Vi har cirka 90 ansatte, og er lokalisert med hovedkontor på Raufoss. I tillegg har vi ansatte i Trondheim, Stavanger, Ålesund og Horten.

Sertifiseringer og akkrediteringer

Sertifiseringer

Vi skal til enhver tid arbeide for at våre kunder og andre interessepartners krav og forventninger tilfredsstilles på en god måte. SINTEF Manufacturing er sertifisert i henhold til:

Det betyr at vi har et styringssystem som skal sikre at vi leverer produkter og tjenester i henhold til avtalt kvalitet og at vi ivaretar hensynet til det ytre miljø.

Akkrediteringer

  • ISO 17025: Vårt laboratoriemiljø tilfredsstiller kravene til ISO 17025. Vi er akkreditert innenfor hardhetsmåling og strekkprøving i henhold til standardene det refereres til i denne oversikten på hjemmesiden til Norsk Akkreditering.Eierstruktur

SINTEF Manufacturing AS eies av SINTEF, SIVA og industribedrifter. Våre industripartnerne er Benteler Automotive Raufoss AS, Hexagon Composites ASA, Hydro Aluminium AS, Kongsberg Automotive AS, Nammo Raufoss AS og Raufoss Technology AS.

  • SINTEF 50,1 %
  • Industripartnere 39,9 %
  • SIVA 10 %