Til hovedinnhold
Norsk English

Lean og kvalitet


Kontaktperson

Sted: På forespørsel
Varighet: 2 dager
Dato: På forespørsel
Pris per deltaker: På forespørsel

Kursbeskrivelse

Kurset gir en innføring i Lean-filosofien med spesiell vekt på hvordan man knytter sammen Lean med interne styringssystemer. Kurset gir også interne revisorer kompetanse i å identifisere avvik i Lean-prosessen.

Passer for

Kurset passer for bedrifter som har eller planlegger å starte med Lean.

Gjennomføring

Primærfokuset i kurset er hvordan man samkjører Lean med kvalitetssystemer. Kurset holdes hos vertsbedrift.

Innhold

Revisjon av Lean i bedrift, ISO 9001-standardens krav til kontinuerlig forbedring, Lean og kvalitet, 7+1 sløseriene, verdistrømskartlegging, forbedringsverktøyene som PDCA og Fiskebensdiagram, Standardiserte arbeidsprosesser, Lean i administrative prosesser og ledelsens engasjement og oppfølgingssystem.

Interessert? Les mer i kursbrosjyren.