Til hovedinnhold
Norsk English

Geminisenter HyProS

Visjon og mål


Visjon

Å utvikle et internasjonalt ledende senter for hydrokjemisk prosessteknologi (inkludert hydrometallurgi) hvor kunnskap, utdanning og forskning er med på å finne maksimal utnyttelse av råstoff og minimering av energiforbruk for kritiske grunnstoffer.

Mål og strategi

  • Fungere som kontaktpunkt for industri og andre interessenter
  • Etablering av konsortier for utarbeiding av prosjektsøknader
  • Enklere organisering og gjennomføring av prosjekter
  • Etablere felles undervisningsopplegg på B.Sc.-, M.Sc., og Ph.d.-nivå innen fagfeltet, hvor kurs på UiO og NTNU er komplementære
  • Bidra til rektruttering av studenter til fagfeltet
  • Være en sentral aktør innen Det norske nettverket for hydrometallurgi
  • Bidra til å fremme en norsk seminarserie innen fagområdet

Senterets overordnede mål er å oppfylle industriens behov for forskning og utvikling innen fagområdet samt å utdanne kandidater for jobber i industrien, forskningsinstitusjoner og innen høyere utdanning.