Til hovedinnhold
Norsk English

Geminisenter HyProS

Fagområder


Senterets fagområder

Fagområder innenfor senterets virksomhet er blant annet:

 • Utlutning (oppløsning) av faststoff
 • Oppkonsentrering og/eller separasjon
  • Krystallisasjon
  • Filtrering/ membranseparasjon
  • Væske-væske ekstraksjon
  • Ionebytting og kromatografiske metoder
  • Elektrokjemiske metoder
  • Bruk av radioaktive tracere
 • Fasediagram og løselighetsdata (termodynamikk)
 • Atom- og multiskalamodellering
 • Prosessmodellering
 • Tekno-økonomiske beregninger
 • Livsløpsanalyser og sirkulær økonomi