Til hovedinnhold
Norsk English

Geminisenter HyProS

Geminisenteret HyProS (Hydrokjemisk prosessteknologi i den sirkulære økonomien) ble opprettet i 2018 for å tydeliggjøre en langsiktig og strategisk forankret satsning på fagfeltet hydrometallurgi og vannbasert prosessteknologi. Senteret en sentral aktør i det norske nettverket for hydrometallurgi som også ble opprettet i 2018. Samarbeidet hos de deltagende instituttene (SINTEF Industri, UiO (kjemisk institutt) og NTNU (institutt for kjemisk prosessteknologi)  startet i 2014 gjennom prosjektet Hydromet, støttet av NFR BIA og industrien.

Kontaktperson

Hydrometallurgi

Begrepet hydrometallurgi beskriver prosesser som involverer bruk av vann eller vandige løsninger for å separere ut eller produsere rene metaller. Hydrometallurgiske prosesser for ulike metaller kan være forskjellige; nedenfor er en skisse over ulike hydrometallurgiske metoder for metaller, ved bruk av vandige løsninger. For å utvinne metaller fra malm, må metallene løses opp ved bruk av kjemiske prosesser, før de kan videre prosesseres, ved oppkonsentrering av det løste metallet, og fjerning av uønskede ioner. Her brukes typisk metoder som væske-væske ekstraksjon, ionebytting, adsorpsjon, revers osmose, eller utfelling. Deretter kan de rene metallet utvinnes ved elektrolyse.