Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Industriell prosessdesign

Vi utvikler løsninger i verdensklasse for prosessindustrien. Vår beliggenhet gir oss fordelen av å forstå industriens kjernekrav. Ved å bruke vår kunnskap utvikler vi løsninger som er bærekraftige, energieffektive og kostnadseffektive.

Kontaktperson

Forskningsområder

 • Sirkulær økonomi: Pulver- og partikkelteknologi
  • Håndtering og prosessering av tradisjonelle materialer (aluminiumoksyd, silisium, jernholdig, sement etc.)
  • Fôrhåndtering og optimalisering innen akvakultur og landbruk
  • Pulvere for CCU og additiv produksjon (AM)
  • Ikke-diskret produksjon (Fablabs)
 • Industriell digitalisering
  • Datavitenskap (AI/ML, big data, multivariat dataanalyse og kalibrering)
  • Prosessanalytisk teknologi (PAT)
  • Prosessoptimalisering
  • Sensorteknologi for industrielle applikasjoner
 • Prosessdesign og teknoøkonomisk analyse
  • Prosessimulering, optimalisering, intensivering
  • Tidligfase kostnadsestimat
  • Teknologiscreening, benchmarking og vurdering av nye teknologier
  • CCUS, gasseparasjon og -transport
Collage av seks bilder og figurer

Vår tilnærming

Vår tilnærming er basert på lokal kompetanse og bruk av SINTEFs store forskermiljø, laboratorie- og pilotressurser.

 • Å forstå samfunnet og industrielle krav.
 • Bruk av prosess- og pulverekspertise for å vurdere mulige løsninger og utvide på ny teknologi.
 • Bruk av teknoøkonomiske og livssyklusvurderinger for optimal forskningstilnærming og for å oppnå endelig bærekraftig produksjon/produkter.
 • Gjennom alle prosessene ovenfor, bruke kraften til industriell digitalisering.


Medarbeidere i forskningsgruppen for Industriell prosessdesign

Tre sirkler som beskriver SINTEF Tel-Tek