Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Prosessmetallurgi og råmateriale

Vår ambisjon er å utvikle innovative og nye løsninger for produksjon av metaller. Gjennom grunnleggende forskning, prosessforbedring og utvikling hjelper vi den metallurgiske industrien med å oppnå ambisiøse mål som CO2-frie prosesser, forbedret energieffektivitet og prosessirkularitet.

Kontaktperson

Forskningsområder og infrastruktur

Våre hovedforskningsområder

 • Produksjonsprosesser for silisium og ferrolegering
 • CO2-fri metallproduksjon, f.eks. ved bruk av alternative reduksjonsmidler som biokarbon og H2
 • Plasmateknologi
 • Gassutslipp og diffuse utslipp
 • Råvarekarakterisering og prosesspåvirkning
 • Materialvalorisering og gjenbruk
 • Reaktiv flerfasestrøm

Infrastruktur

 • 180 kW nedsenket lysbueovn
 • Plasmaovner, laboratorievekt og pilotvekt
 • En rekke oppvarmingsovner som opererer under forskjellige gassatmosfærer
 • Agglomerasjonsutstyr
 • Modelleringsprogramvare
 • Gassanalysemetoder (FT-IR, MS, Micro GC)
 • SiO-reaktivitetstest


Medarbeidere i forskningsgruppen for Prosessmetallurgi og råmateriale

Person holder en SiO test
SiO-test brukes av kunder over hele verden for å bestemme SiO-reaktiviteten til karbonmaterialer for Si-produksjon

Fire personer med hjelmer arbeider på en maskin
Industrirepresentanter deltar i forsøk i pilotskala, og bidrar til verdifulle diskusjoner og kompetansebygging
Plasmabrenner
Design og konstruksjon av eget utstyr er ofte nødvendig på grunn av høy kompleksitet og hyllevarebehov. Bildet viser plasmabrenner designet for å fungere i oksiderende atmosfære