Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Materialprosessering og modellering

Vi bidrar til å forbedre bærekraften til metallurgisk industri og produksjonsindustri ved å optimalisere bruken av råvarer, energi og prosessutvikling. Vi forbedrer materialegenskaper og produktytelse ved å utforske forholdet mellom prosess, mikrostruktur, eiendom og ytelse.

Kontaktperson

Våre forskningsaktiviteter fokuserer på modellering av ulike lengdeskalaer kombinert med eksperimentelle undersøkelser, digitalisering av forskningsdata og anvendelse av kunstig intelligens.

Vi bruker vår kjernekompetanse til flere markedssegmenter og kombinerer modellering ved bruk av kommersiell og intern programvare med eksperimentelle tilnærminger for å løse industrielle problemer, som dekker livssyklusen til produktene.

Bilder som viser nano-micro og micro-macro

Forskningsområder

Casting

 • DC- og formstøpeprosess
 • Legeringsdesign
 • Mikrostrukturutvikling
 • Grønne prosesser og produkter

Danning

 • Ekstrudering, valsing og smiing
 • Dysedesign og formtoleranser
 • Overflateformasjon og tekstur

Additiv produksjon og sammenføyning

 • Material- og prosessutvikling
 • Legering design
 • Fremstilling av flere materialer

Digitalisert produksjon og foredling

 • Digitale tvillinger og AI
 • Big data-plattform
 • Datainteroperabilitet og ontologi

PV materialer og systemer

 • Fabrikasjon og karakterisering
 • Resirkulering
 • PV-systemapplikasjoner


Medarbeidere i forskningsgruppen for Materialprosessering og modellering

Sector-diagram som viser hvordan områdene henger sammen