Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF HORIZON

Status i september 2022


byggegjerde utenfor byggeplassen, bilde

September 2022

Byggeprosjektet i Sem Sælands vei startet opp denne våren, og har hatt full aktivitet gjennom sommeren. Prosjektet har støtt på enkelte utfordringer, noe som har påvirket planlagt fremdrift noe. Det er allikevel ikke forventet at den totale fremdriftsplanen til prosjektet blir nevneverdig påvirket.

Hva skjer videre?

Fundamenteringsarbeidet vil fortsette utover høsten samtidig som innendørs rivning starter opp. Utover vinteren vil arbeidet med å grave ut og etablere kjeller starte opp. Det er forventet at dette arbeidet vil pågå gjennom vinteren og utover våren slik at arbeidet med å heise opp etasjeskillene kan gjennomføres sommeren 2023. Det vil installeres nye fasader samtidig som innendørsarbeider begynner høsten 2023. Det er forventet overtakelse og innflytting i nytt bygg i løpet av høsten i 2024.

fremdriftsplan, figur

Sikring av byggeplassen

Anleggsområdet er gjerdet inn, og det er etablert et tett gjerde mot «stripa» ved NTNU. Alle områder innenfor gjerdene er nå å betrakte som et anleggsområde.

Rosa byggegjerde utenfor Sem Sælands vei 11
kart over anleggsområdet og stengte og åpne gangveier

Stengte gangveier

For å sikre byggeplassen, er gangveier rundt Sem Sælands vei 11 stengt i hele byggeperioden. Se illustrasjon for hvilke veier som er stengt (rødt) og hvilke gangveier som kan brukes i stedet (markert i blått).

Det er mange skolebarn som går gjennom Høyskoleparken på vei til Singsaker skole. Byggeprosjektet har sendt brev til skolebarna og deres foresatte om de stengte gangveiene og informert om hvor de alternative veiene er. Sammen med brevet fikk de en refleks-buff som gjør dem ekstra synlige på mørke dager. Et skilt nede ved Hesthagen og ved Hovedbygget forteller om alternative ruter.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Mats Annæus Hobbel: 

  • epost:
  • Tlf.: 977 75 177