Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF HORIZON

Status oktober 2023: kulvert ferdig


Bildet er tatt i 5. etasje

Kulverten som kobler seg på NTNUs kulversystem er ferdigstilt, mens installasjon av hulldekker – det som utgjør etasjene – pågår.

Kulverten som er bygget langs IT-bygget og Gamle fysikk er ferdigstilt. Kulverten gir NTNU muligheten til å koble IT-bygget og vestre del av Gløshaugen på den tekniske infrastrukturen som ligger i dagens kulvertsystem som går gjennom “Strøket”.

Kulverten

 

I løpet av høsten er det i gjennomsnitt blitt montert én etasje i uka. Bygget har nå kommet opp over eksisterende bygg som gjenbrukes. 5-8 etasje i bygget er helt nye etasjer, og arbeidet med å montere disse tar noe lenger tid. Alle etasjene skal være ferdig etablert i løpet av november.

Glassgården  i Elektro

Glassgården i Elektro F er stengt under montasjearbeidet. I eksamensperioden (fra 24. november) skal glassgården være åpen for normal bruk, og alt arbeid på taket som kan innebære fare for fallende gjenstander avsluttes midlertidig. I januar 2024 stenges glassgården igjen, og arbeid med taktekking og montering av fasadeelementer kan begynne.

Det har under monteringsarbeidet av de nye etasjene oppstått enkelte vannlekkasjer inn til nabobygget. Dette henger sammen med at det må tas hull på taktettingen for å montere de nye søylene. Hullene skal nå være tettet igjen, men på grunn av kontinuerlig aktivitet på “taket” i 4. etasjen er det vanskelig å få det helt tett. Dette er derfor noe som kontinuerlig må følges opp gjennom høsten og vinteren, frem til fasaden mot nord er etablert på nyåret.

Nå når kulverttaket er etablert, skal det etterfylles masser ved bygget og byggegjerdet flyttes slik at det blir bedre plass for de forbipasserende langs "Strøket."

Kontaktperson