Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF HORIZON

Status november 2022


byggeplassen sett ovenfra

Status november: oppstart rivning og utgraving av tomt

SINTEF Energi bygger ut i Sem Sælands vei på Gløshaugen. Fundamenteringsarbeidet er godt i gang innendørs og arbeidet gjennomføres uten større problemer.

 I uke 46 etableres det et stillas mellom SINTEF Energi og Elektro F. Stillaset skal bidra til å sikre glasstaket på Elektro F. Mot slutten av uke 46 begynner arbeidet med å demontere 5. etasjen på SINTEF Energi-bygget. Arbeidet med å demontere etasjen skal være ferdigstilt før jul.

Det er ikke ventet at arbeidet vil medføre betydelig støy.

Utgraving av tomten har så vidt startet opp. Arbeidet kommer for fullt i gang i løpet av uke 48/49. Det er ventet at transportmengden vil øke noe i denne perioden. Det er foreløpig estimert at utgravingen av tomten vil pågå i rundt åtte uker, altså til rundt slutten av januar.