Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF HORIZON

Status mars 2023


Den siste måneden har det vært store synlige endringer på byggeplassen. Utgravingen for den nye kjelleren er godt i gang, og arbeidet med å montere opp vegger i den østre delen av kjelleren har kommet langt. Arbeidet med å rive ned og demontere er så godt som ferdigstilt, og det er fint å se at arbeidet med å bygge opp igjen er igangsatt.

Arbeidet med kjelleren vil prege byggeplassen frem mot sommeren. Resterende tomt skal graves ut, og deretter blir vegger, og etter hvert etasjeskiller i kjeller montert. Det skjer stadige endringer på byggeplassen, så det kan være fint å ta seg en tur forbi om man har mulighet.

20230329_123535000_iOS_web.jpg

byggekamera_29mars2023_web.jpg

Kontaktperson