Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF HORIZON

Status mai 2023


rundstykker, med Hegstad og Blakstads logo i bakgrunnen
Foto: Hegstad og Blakstad

Det er fortsatt god fremdrift på byggeplassen, og utgravingen for den nye kjelleren er nå ferdigstilt. Arbeidet med montering av vegger er godt i gang, og i løpet av mai vil de fleste vegger i den nye kjelleren være ferdig satt opp. 

Kantineleverandør

SINTEF Energi har inngått kontrakt med Hegstad og Blakstad for kantineleveranser i det nye bygget. Hegstad og Blakstad tilbyr kortreist mat av god kvalitet som tilpasses sesongene. Vi føler oss trygge på valget og er sikre på at Hegstad og Blakstad vil tilby svært gode tjenester for ansatte og besøkende. Hegstad og Blakstad får ansvar for ansattkantine, kafeen som er åpen for alle og håndtering av ekstern møteromssone. I det nye bygget vil det være mulig å booke konferanserommet for å arrangere større konferanser. I den forbindelse vil Hegstad og Blakstad også kunne tilby servering utover kvelden ved behov.

Byggearbeidet fremover

Frem mot sommeren vil arbeidet med kjelleren fortsette, og før sommerferien skal toppdekket på kjelleren være etablert. I løpet av sommeren vil det pågå arbeid med å skifte ut avløpsrør, samt etablere ny oljeutskiller og fordrøyningsbasseng for overvann. Dette arbeidet vil påvirke adkomsten til varemottaket ved Elektro og arbeidet koordineres derfor tett med berørte parter ved NTNU og SINTEF.

20230508_104632000_iOS.jpg

Kontaktperson