Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF HORIZON

Status juni 2024: Innendørsarbeider


De to øverste bildene er fra 8. etasje i bygget, til venstre under montering av skillevegger og til høyre fra møterommet med takvinduer. Nederste bilde til venstre er fra 5. etasje, der det legges nytt gulv. Nederst til venstre heises en av de tre varmepumpene på plass på taket.

For de som følger med på byggeprosjektet kan det virke som at det ikke skjer så mye i byggeprosjektet for tiden. Selv om det fortsatt gjenstår noe arbeid med fasaden (spiler i plan 7 og 8, beslag samt nye vinduer og maling mot øst), så begynner bygget å få det utseende det skal ha når det er ferdig. Inne i bygget derimot er det mye arbeid som gjenstår.

Arbeidet med å montere vegger og teknikk begynner i topp og bunn av bygget. I plan 8 er arbeidet med å sette opp kontorskillevegger kommet i gang. Det er allikevel mye arbeid som gjenstår innvendig, og entreprenør har daglig rundt 80 personer i arbeid på byggeplass.

Gjennom sommeren vil det meste av arbeidet foregå inne i bygget. Samtidig legger vi planer for å etablere snø-smelteanlegg utenfor varemottaket til SINTEF Energi og NTNU. Dette vil bli et tidkrevende arbeid, og det vil berøre tilkomsten til Elektro F og byggeplassen. De som blir berørt av dette vil få informasjon når planleggingsarbeidet er kommet litt lenger.

Utover høsten starter arbeidet med å sette i stand utendørsarealene, i tillegg til at spilene i plan 7 og 8 monteres. Entreprenøren rapporterer at fremdriften er iht. planen, slik at tidligere meldt innflytting rundt nyttår fortsatt er gjeldene. Prosjektet er i gang med å detaljplanlegge flytteprosessen, og informasjon om flyttingen kommer tidlig i høst.

Café og kantine

Som tidligere kommunisert er det Hegstad og Blakstad som skal drive kantine- og kafevirksomheten i det nye bygget. Hegstad og Blakstad inngått avtale om virksomhetsoverdragelse til selskapet 4Service. 4Service er et norsk selskap som tilbyr tjenester som kantine og restaurantdrift, renhold, vedlikehold og andre bygningsrelaterte tjenester. Selskapet var med i anbudskonkurransen som ble gjennomført i forbindelse med drift av ny café og kantine i SINTEF Horizon, og de leverte da et svært godt inntrykk. Alle ansatte i Hegstad og Blakstad blir med videre i den nye satsningen, og prosjektet føler seg trygg på at kvaliteten blir slik vi er vant til fra Hegstad og Blakstad, selv om de nå tilhører 4Service. 

Kontaktperson