Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF HORIZON

Status juni 2023: Kjellertaket på plass


byggeplassen sett fra lufta
Kjellertaket er nå på plass

Taket på kjelleren i det nye bygget i Sem Sælands vei har nå kommet på plass, og arbeidet med etablering av kjelleren blir ferdig til sommeren som planlagt.

Byggeprosjektet i sommer

Arbeidet på byggeplassen fortsetter gjennom sommeren, med noe redusert aktivitet. I sommermånedene er det planlagt å gjennomføre arbeid som påvirker varemottaket i Elektrobyggene. Det skal etableres nytt fordrøyningsbasseng og nytt vann og avløpssystem. Arbeidet er planlagt gjennomført i juli, da dette påvirker lab-aktiviteten og NTNUs aktivitet minst mulig. 

Før ansatte og studenter er tilbake for immatrikulering ved NTNU blir byggeplassen ryddet og ordnet. Det tette byggegjerdet vil også bli satt opp igjen tidlig i august.

Etter sommerferien begynner arbeidet med å montere de nye etasjene - hulldekkemontasje. Dette er tidkrevende, og arbeidet vil pågå frem til november. Deler av arbeidet vil få påvirkning for bruken av glassgården til NTNU i Elektro F. Det kan ikke oppholde seg personer i glassgården når etasjene 5. - 8. etableres. SINTEF Energi, entreprenør og NTNU har sammen jobbet med risikovurdering av dette arbeidet, og kartlagt hvilke tiltak som må settes inn.

20230608_121114000_iOS_web.png
Bilde fra byggeplassen rett før kjellertaket ble ferdig, juni 2023.

Kontaktperson