Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF HORIZON

Status januar 2023


5. etasje er revet

Status januar 2023

Byggeprosjektet i Sem Sælands vei 11 gjennomføres iht. planen. Fundamenteringsarbeidet innendørs ble ferdigstilt som planlagt i slutten av november. De siste månedene er det utgraving av tomten som har vært i fokus.  I forbindelse med utgravingen etableres fundamentering for en tårnkran som skal benyttes under bygging av kjelleretasjen. Den blir montert mellom IT-bygget og Gamle fysikk i starten av februar.

Nå er deler av 5. etasje nedmontert. Vi planlegger å gjenbruke mye av stålet fra denne etasjen i det nye bygget.

Ny rømningsvei fra varemottaket i nabobygget Sem Sælands vei 13 blir etablert for å unngå at. rømningsveien går over byggeplassen. Det bygges en trapp opp gressvollen, slik at rømningsveien kan gå opp vollen og til ny samlingsplass mellom Elektro A og B.

 

bilde og tekst som viser ny rømningsvei
Den nye rømningsveien fra varemottaket i Sem Sælands vei 13 går motsatt vei mot Elektro A og B, i stedet for over byggeplassen.