Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF HORIZON

Vår 2022


arkitekt-tegning av det nye bygget

Vår 2022

SINTEF Energi bygger om sine kontorlokaler, og det vil bli byggeaktivitet i nærområdet. Det vil komme utfyllende informasjon nærmere sommeren, men på grunn av kort tidsfrist ønsker vi nå å informere om følgende:

  • Fra 7. juni vil det foregå arbeider i sokkeletasjen nord-vest i IT-bygget i forbindelse med etablering av midlertidig varemottak. Støyende arbeider gjennomføres fortrinnsvis utenfor normal arbeidstid. Det er forventet at dette arbeidet vil pågå en uke.
  • Fra 7. juni vil arbeidet med å ta ned trær mellom IT-bygget og Gamle fysikk starte opp.
  • Fra 8. juni vil det bli aktivitet med gravemaskin og støp av midlertidige betongsåler for rigg til fundamenteringsarbeidene.
  • Fra 9. juni vil det bli arbeider knyttet til midlertidig vanntilførsel for fundamenterings- arbeidene. Arbeidet vil foregå vest for Elektrobyggene.
  • Fra 13. juni vil maskiner og utstyr komme. Tilkomsten til bakgården mellom IT-bygget og Gamle fysikk vil være stengt fra og med denne dagen. Vareleveranser benytter nytt varemottak i IT-bygget.
  • Fra 17. juni begynner fundamenteringsarbeidet på tomten og det vil bli massetransport langs Sem Sælands vei. Fundamenteringen gjennomføres i faser, og første fase er sørfasaden av SINTEF Energi sitt bygg.

Ved spørsmål NTNU - ta kontakt med din arealkontakt eller Mats Annæus Hobbel (977 75 177)

 

Februar 2022

Bygningsrådet og Bystyret godkjent ereguleringsplanen for SINTEF Horizon i 2021.

Forberedelsene til fundamentering vil begynne etter påske. Dette vil i mindre grad påvirke de som har kontorer i Sem Sælands vei da det er forundersøkelser og mindre inngrep som gjennomføres i april.  

Fundamentering har planlagt oppstart tidlig i mai.

Fundamentering skal gjøres med en metode som heter Jetpeling, som gjør at man ikke har behov for tradisjonell graving og spunting. Metoden har et relativt lavt støynivå (lydnivået på riggene kan sammenliknes med en lastebil på tomgang) og er valgt for at forstyrrelsene for omgivelsene skal bli minst mulig.