Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF HORIZON

Status februar 2023


byggeplass sem sælands vei 11
Utgraving av tomta

Status februar 2023

Aktiviteter frem til sommeren

I februar og mars er det utgraving av tomt og etablering av kjeller som preger aktivitetene på byggeplassen i Sem Sælands vei 11.

Den nye kjelleren vil bestå av gode sykkelparkeringsfasiliteter med garderober, treningsrom og hvilerom. Det vil også etableres inntil tre laboratorierom og et større konferanserom. Det vil bli lagt opp til rundt 160 plasser i konferanserommet, og muligheter til å dele rommet i to.

Det ble montert tårnkran på byggeplassen i uke 6. Kranen skal benyttes i arbeidet med å etablere kjeller. Kjelleren skal være ferdigstilt innen sommeren, og kranen vil da bli demontert. Det vil videre i prosjektet bli benyttet mobilkran ved behov.

Samtidig som utgraving for, og etablering av, kjeller pågår, vil arbeidet med å rive det som gjenstår i dagens bygningsmasse fortsette. 5. etasje, utenom bue-bygget, er demontert i sin helhet og i de fleste etasjene nedover er vegger og tak rensket inn til bærende konstruksjoner. I den eksisterende kjelleren pågår arbeidet med å støpe opp nytt bæresystem for de nye etasjene.

20230221_110058000_iOS_web.jpg

Det er fra SINTEF Energi og entreprenør sin side et kontinuerlig sterkt fokus på HMS i prosjektet. SINTEF Energi har ressurser som er innom byggeplass daglig for å følge med på aktiviteten. Det har ikke vært alvorlige HMS-hendelser på byggeplassen.

 

Hendelser

Tidlig i februar var entreprenør uheldig med demonteringen av bygningselementer i 5.etasjen. Dette medførte at et bygningselement traff vinduet inn mot glassgården slik at glasset knuste. Deler av glasset kom inn i glassgården helt sør-øst. Glassgården var avstengt for vanlig trafikk i perioden, men hendelsen viser hvor viktig det er å hele tiden ha fokus på HMS i alt arbeid som gjøres. Videre arbeid som påvirker glassgården vil planlegges i detalj i samarbeid med NTNU.

I forbindelse med demonteringen av 5. etasje har vi hatt en periode hvor det midlertidige taket ikke har vært tett. Det har kommet inn mye vann i eksisterende bygningsmasse, som igjen finner veien inn til NTNUs tilstøtende bygg. Frem til lekkasjepunktene blir tettet vil prosjektet ha kontinuerlig overvåkning, slik at vi unngår flere lekkasjer.