Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF HORIZON

Status august 2023: Bygget reiser seg


et hjerteformet kikkehull inn på byggeplassen

Det har vært god aktivitet på byggeplassen i Sem Sælands vei gjennom sommeren. Kjelleren ble ferdigstilt som planlagt i juli, og forberedelsene til montering av de nye etasjene kunne begynne.

20230825_101142000_iOS_web.jpg

I sommer ble det utført betydelige utbedringer av vann og avløpssystemet utenfor varemottaket i Elektrobyggene. Arbeidet ble mer komplekst enn antatt, så det ble ikke tid til å etablere fordrøyningsbassenget slik som planlagt. Men området rundt nedkjøringen til varemottaket ble utbedret, slik at etableringen av fordrøyningsbasseng kan utføres på et senere tidspunkt uten å påvirke nedkjøringen. Det ble også etablert snumuligheter inne på byggeplassen for tungtransport.  Dette var et viktig tiltak for å bedre HMS i forbindelse med montering av de nye etasjene. 

20230825_101453000_iOS_web.jpg

Nytt gjerde mot Sentralbyggene er etablert. 

Arbeidet fremover og stengt glassgård 

De neste månedene vil byggeplassen være preget av montasjearbeid av de nye etasjene. Arbeidet er godt i gang, og  2. etasje mot sør er allerede etablert. Det vil bli store endringer på byggeplassen de kommende ukene. Samtidig som etasje 1-4 etableres mot sør, fortsetter arbeidet inne i eksisterende bygg.

Når etasje 5-8 skal etableres vil det ikke være anledning til å arbeide i eksisterende bygg, og glassgården i Elektro F må stenges. Det er god dialog mellom NTNU og SINTEF Energi og det er besluttet at glassgård Elektro F stenges for all bruk fra 2. september til 26. november. SINTEF Energi etablerer en fysisk avstenging mot glassgården og broen i 3. etasje slik at det ikke vil være mulig å komme seg inn i glassgården for uvedkommende. Det vil også bli lagt på beskyttelse av glasstaket mot sør for å minske sannsynligheten for skader på glasset. 

Det vil bli enkelte ettermiddager hvor underliggende etasjer stenges. De som blir berørt av dette vil få informasjon direkte.  

Det har ikke vært noen alvorlige HMS-hendelser i prosjektet og foreløpig ligger fremdriften på plan. 

20230825_100619000_iOS_web.jpg

Kontaktperson