Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Optimering

I løpet av de siste 25 årene har optimeringsgruppen i SINTEF utviklet optimeringsmetoder, programvareprototyper, programvarebibliotek og -komponenter.

Kontaktperson

Optimeringsgruppen i SINTEF Digital har bygget ekspertise på internasjonalt nivå og har en god publikasjonshistorikk. Gruppen består i dag av 18 ansatte; herunder både forskere og programvareingeniører. Vi er en av åtte grupper i Avdeling for Matematikk og Kybernetikk.

Gruppen gjennomfører både grunnleggende og anvendt forskning, hovedsakelig innen diskret optimering, for oppgaver som planlegging, ruting, sekvensering, design og timeplanlegging. Våre forretningsområder inkluderer gods- og passasjertransport, luftfart, helsevesen, sport, energi, bygg, finans og nødberedskap.

Forskjellige problemer stiller forskjellige krav til løsningsnøyaktighet og responstid, og gruppen dekker hele spekteret av metoder for å løse diskrete (kombinatoriske) optimeringsproblemer. Det innebærer eksakte metoder, dekomponering, samt tilnærmingsmetoder basert på såkalte metaheuristikker eller matheuristics.

Vi har våre egne programvarebibliotek som er foredlet og utvidet over mange år og inneholder en rekke løsningsmetoder, men vi benytter oss også av kommersielle løsere. En løser er en spesiell type programvare som ved hjelp av optimering kan løse helt spesifikke problemer.

Resultatene våre kommer til bruk enten gjennom eksisterende løsningsleverandører, spin-off-selskaper eller direkte av sluttbrukerne. Inntektene våre kommer fra industri og offentlig sektor, ofte støttet av norske eller europeiske finansieringskilder. Gruppen er internasjonalt kjent både i industri og akademia. Vi publiserer aktivt, også i vitenskapelige tidsskrifter på toppnivå.