Til hovedinnhold
Norsk English

Kjøpe bolig? Dette må du sjekke på visning

SINTEF vet hvor norske boliger kan ha svakheter. I Boligkjøperboka har vi samlet råd om byggekvalitet, byggemåter og regelverk. Sjekklister og fotoer viser hva du bør undersøke før du kjøper bolig for millioner.

Boligkjøperboka bygger på SINTEFs lange erfaring fra skadeoppdrag og forskning på norske hus.

Dessverre oppdager mange at boligen de nettopp har kjøpt er i dårligere stand enn forventet. Heldigvis er det mulig å ruste seg mot de mest ubehagelige overraskelsene.

Undersøk boligen

Hvis man vet hva man skal se etter, behøver det ikke å være noen risikosport å kjøpe bolig. Boligkjøperboka beskriver hva som er typisk for ulike boligtyper og byggeperioder, hvor boligen kan ha svakheter, og hvilke mangler som kan kreve kostbar utbedring. Boka gjengir også hovedpunkter fra byggereglene (TEK17), som angir kravene til nye boliger. Boka skal gi deg et best mulig underlag for å ta riktige valg og ha realistiske forventninger når du planlegger boligkjøp.

Også for de som skal selge bolig, gir boka viktig bakgrunnsstoff. Dessuten kan boka brukes til å avdekke status på egen bolig for å planlegge vedlikehold eller utbedring.

Øv deg på å se bak stylingen

Det er blitt mer og mer vanlig å betale for profesjonell styling av boliger. Hvis boligen du vurderer å kjøpe er stylet, er det ekstra viktig at du trener deg opp til å se hva som skjuler seg bak de nymalte flatene og delikate møblene. Hvilke kvaliteter ved boligen er det du ikke uten videre kan endre på?

Ser du etter mulighet for leieinntekter?

Mange ser etter muligheter for utbygging eller leieinntekter når de er på boligjakt. Både tekniske forhold og regler for utleie kan begrense mulighetene for å leie ut en del av boligen. Den delen du vil leie ut, må blant annet ha godkjent rømningsvei.

Utleiedelen må ha dokumentasjon på at radoninnholdet i luften ikke overstiger maks lovlig nivå. Du må også forsikre deg om at det elektriske anlegget har nok kapasitet til en ekstra husstand eller beregne kostnader til oppgradering.

Nye regler for boligsalg

Innholdet i Boligkjøperboka er i henhold til de nye reglene for boligsalg som trådte i kraft 1. januar 2022. Endringene i avhendingslova og en ny forskrift har til hensikt å gjøre bolighandelen tryggere ved blant annet å stille strengere krav til dokumentasjon.

Som boligkjøper har du imidlertid den samme plikten som før til å undersøke boligen – og den byggefaglige kunnskapen med vekt på sjekkpunkter du bør undersøke, er fortsatt minst like aktuell.

Ti tips som reduserer risikoen ved boligkjøp

Dette må du sjekke på visning:

  1. Sjekk boligens energiforbruk. Trenger boligen etterisolering eller utskifting av vinduer?
  2. Sjekk det elektriske anlegget. Eier bør kunne legge fram dokumentasjon på at det er kontrollert.
  3. Sjekk nye bad minst like nøye som eldre. Har badet dokumentasjon på utførelsen?
  4. Sjekk alder og tilstand på røranlegget. Må røranlegg eller varmtvannstank skiftes?
  5. Sjekk drenering og fuktsikring. Er det tegn til fukt, eller lukter det mugg i kjelleren?
  6. Sjekk yttervegger og tak. Hvor gammel er kledning, overflatebehandling og taktekning?
  7. Sjekk balkong/terrasse. Vann må kunne renne av, beslag og nedløp må være solide.
  8. Sjekk loftet. Er det sopp/mugg på undertak, skorstein, vindu, vegger eller gulv?
  9. Sjekk om boligen har god ventilasjon og om det er foretatt radonmåling. Har det eventuelt blitt gjort utbedringer?
  10. Sjekk risikoopplysninger grundig eller ta skriftlig forbehold om at selger dekker utbedring av eventuelle skader.

Kjøp Boligkjøperboka